Finn Bro-Rasmussen

Seneste artikler af
Finn Bro-Rasmussen
  • Vi blev advaret om kemiske stoffer, men vi lyttede ikke

    Ifølge EU’s kemikalie-forordning skal kemiproducenter selv indberette oplysninger, der kan bruges til at vurdere, om deres produkter er farlige. Men indberetningerne kommer kun gradvist og langsomt, og når de gør, er de ofte mangelfulde, uden at det får retslige konsekvenser. Hvor er den forsigtighed, der skal sikre os mod fremtidige katastrofer i stil med dem, DDT og asbest udløste?
  • Rent vand eller renset vand

    Skuffende betænkning fra Drikkevandsudvalget - visionen om det uforurenede grundvand tabt på gulvet DANSK VAND Det var vel ikke uventet, men dog en skuffelse da betænkningen fra det to år gamle Drikkevandsudvalg kort før jul blev fremlagt med oplysning om, at vort grundvand skal beskyttes i zoner - i indsatsområder...