Finn Bro-Rasmussen

 • Kronik
  27. september 2013

  Vi blev advaret om kemiske stoffer, men vi lyttede ikke

  Ifølge EU’s kemikalie-forordning skal kemiproducenter selv indberette oplysninger, der kan bruges til at vurdere, om deres produkter er farlige. Men indberetningerne kommer kun gradvist og langsomt, og når de gør, er de ofte mangelfulde, uden at det får retslige konsekvenser. Hvor er den forsigtighed, der skal sikre os mod fremtidige katastrofer i stil med dem, DDT og asbest udløste?
  Kemikalier skal ikke blot være egnede. De skal være uden skadelige bivirkninger. Og i tvivlstilfælde bør bevisbyrden påhvile producent og sælger. Den skal ikke nødvendigvis løftes af en myndighed, mener dagens kronikør.
 • 5. januar 1998

  Rent vand eller renset vand

  Skuffende betænkning fra Drikkevandsudvalget - visionen om det uforurenede grundvand tabt på gulvet DANSK VAND Det var vel ikke uventet, men dog en skuffelse da betænkningen fra det to år gamle Drikkevandsudvalg kort før jul blev fremlagt med oplysning om, at vort grundvand skal beskyttes i zoner - i indsatsområder...