Flemming Fuglede Jørgensen

Artikler
 • Læserbrev
  20. september 2018

  Bæredygtigt Landbrug: Radikales forslag om mindre landbrug vil skade klimaet

  Det gælder om at dyrke den landbrugsjord, vi allerede har – så den producerer optimalt og dermed optager så meget CO2 som muligt. På den måde undgår vi også at inddrage mere natur, som man vil gøre med mere ekstensive dyrkningsformer
 • Læserbrev
  22. august 2018

  Stop hetzen mod landmænd

  Dansk landbrug er miljøbevidst – og er faktisk verdensberømt for at være netop det. Måske en forening af såkaldte naturfredere burde udvise noget større respekt og anerkendelse herfor
 • Læserbrev
  3. august 2018

  Dansk Naturfredningsforening står bag hetz mod landbruget

  Hos Danmarks Naturfredningsforening bliver man ved med at gøre landbruget til syndebuk. Selv ikke midt i sommertørken og høsttravlheden undlader man at hakke på det stolte erhverv
 • Læserbrev
  17. april 2018

  DN-ret er til gene

  Adgangen for private interesseorganisationer som DN til at rejse fredningssager bør ophøre, så denne lange usikkerhedsperiode ikke påvirker ejendomsretten for eksempelvis villaejere eller landmænd
 • Læserbrev
  9. april 2018

  Danmarks Naturfredningsforening bør fratages fredningsret

  Bæredygtigt Landbrug bakker fuldt ud op om de borgerlige partiers forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager
 • Kommentar
  13. oktober 2016

  Hvis jeg er inhabil, er vi alle inhabile for Vorherre

  Information krænker god presseskik med sine historier om, at jeg var inhabil og korrupt i forbindelse med, at jeg i Promilleafgiftsfonden for Landbrug deltog i behandlingen af en ansøgning, jeg selv havde forfattet
  Information krænker god presseskik med sine historier om, at jeg var inhabil og korrupt i forbindelse med, at jeg i Promilleafgiftsfonden for Landbrug deltog i behandlingen af en ansøgning, jeg selv havde forfattet
 • Læserbrev
  7. august 2015

  Stop gødningsnedskæringer

  At fortsætte med udokumenterede gødningsnedskæringer vil skade afgrøder, landbrugets økonomi og samfundet. Vi må have ændrede gødningsnormer – nu
 • Læserbrev
  31. oktober 2012

  Få styr på fakta, Auken

  I stedet for at se dansk landbrug som et problem er det på tide, at regeringen ser landbruget som løsningen