Den mangfoldige skole

Modersmålundervisningen er på vej tilbage i folkeskolen, efter regeringen har lanceret en ny stor forsøgsordning, der skal kortlægge fordele og ulemper.  I en situation, hvor omkring hver tiende elev i folkeskolen har en anden etnisk oprindelse end dansk, og hvor statistikker for en del af disse elevers vedkommende peger i en uheldig retning, er det vigtigt at få afdækket, skriver foreningen Brug Folkeskolen i et nyt indlæg

Når de hvide ressourcestærke forældre fravælger folkeskolen øger det koncentrationen af minoriteter og skaber et minikosmos, hvor mangfoldighed ikke er en kuriositet, men hverdag. Mangfoldighed er lig dannelse og sammenhængskraft lyder det ofte i forsvaret for folkeskolen. I andet kapitel af journalen ‘En folkeskole for alle?‘ sætter vi fokus på skolerne som forfront i arbejdet med at inkludere alle.

En folkeskole for alle: Er folkeskolens tid som fællesskab forbi?  Læs artiklerne fra første kapitel om skolevalget og tredje kapitel om folkeskolereformen

44 artikler i denne journal. Seneste 1. februar 2013. Første 4. juli 2012.