Fotobloggen Billeder af stort format

Klima-konsekvenser: Maldiverne - et paradis i fare

Ni af verdens bedste fotografer har rejst kloden rundt og dokumenteret konsekvenserne af klimaforandringerne. Fotobloggen bringer under klimatopmødet disse billedserier. I dag bringer vi Francesco Zizolas serie fra Maldiverne. Ø-gruppen har været meget omtalt på det seneste, eksperter forudser at vandstanden vil stige og tvinge øernes beboere til at emigrere. Dette indenfor de næste 15 år

Malé. En af verdens tættest befolkede byer. Næsten 104.000 mennesker må deles om seks kvadratkilometer. Eksperter forudser, at inden for de næste 15 år vil det stigende hav tvinge øernes 396.000 beboere til at emigrere. Foto: Francesco Zizola

Turisme er en væsentlig indtægtskilde for Maldiverne. Der findes tre feriekomplekser på Kuramathi-øen, hvilket gør antallet af besøgende turister meget højt. Selv om Kuramathi kun er to timer væk i båd fra den internationale lufthavn, vælger mange besøgende at ankomme i i taxifly. Foto: Francesco Zizola

Beskyttelsesbarrierer opført på særligt udsatte steder. Foto: Francesco Zizola

Lokal fisker. På Maldiverne, et land, der er afhængig af turisme og fiskeri, har den økonomiske udvikling forværret problemerne. Foto: Francesco Zizola

Folkevandringer på grund af stigende vandstand i havene vil i højere grad ramme fattige nationer og udviklingslande. Foto: Francesco Zizola

Nogle maldivere udnytter tidevandets ebbe til at indsamle sten og andet materiale, som de bruger til at forstærke de beskyttelsesbarrierer, som er opført på særligt udsatte områder. Foto: Francesco Zizola

Øen Thilafushi, der også kendes som 'Affaldsøen', var oprindelig en stor lagune. Den blev indvundet i 1992 ved at anvende affald som opfyldningsmateriale og dermed samtidig få løst maldivernes vanskelligheder med at bortskaffe affald. Thilafushi aftager nu alt fast affald, der produceres af den overfydte hovedstad og de nærliggende atoller og feriesteder. Foto: Francesco Zizola

Affaldsøen. Foto: Francesco Zizola

Affaldsøen. Foto: Francesco Zizola

Affaldsøen. Foto: Francesco Zizola

Malé-øen, set fra Thilafushi. Foto: Francesco Zizola

På grund af oversvømmelsestruslen er der rundt om Malé blevet bygget en massiv betonbarriere. Dette arbejde, som har kostet næsten 60 millioner dollar, er blevet finansieret af Japan. Havvolden er seks kilometer lang og 3,5 meter høj. Foto: Francesco Zizola

Betonbarrieren i Malé. Foto: Francesco Zizola

Hulhumalé er en indvundet ø, som ligger syd for North Male Atoll. Den kunstige ø blev anlagt to meter over havets overflade med det formål at huse mulige flygtningestrømme fra Malé, hvis denne ø skulle blive oversvømmet. Foto: Francesco Zizola

Maldiverne bliver, hvis eksperterne får ret, det første land, som forsvinder under bølgerne. Tidshorisonten er kun 15 år. Andre øer og kystregioner over hele verden står over for lignende trusler. Foto: Francesco Zizola