Fotobloggen Billeder af stort format

CPF 2012: Københavns Film & Fotoskole

Vi skal også en tur rundt om Københavns Film & Fotoskoles afgangsudstilling, som har lavet en fin ophængning i Carlsbergbyen under fotofestivallen – nærmere bestemt Pasteursvej 46.

Hovedvægten af de udstillede billeder er kunstnerisk fotografi, men med en ret stor spændvidde fra personlige til mere formelle udtryk. Man får indtryk af, at eleverne ikke kun har arbejdet med 'det gode billede' men også med at etablere et holdbart koncept for deres individuelle projekter. Det er, uanset hvilken genre man i øvrigt arbejder i, en styrke.

Københavns Film & Fotoskole er en daghøjskole med to linier. Det er fotograferne Mette Juul og Linda Hansen, som har stået for undervisningen af afgangseleverne.

Udstillingen kører frem til 17. juni.

© André Viking Andersen

© André Viking Andersen

© Anne Mie Bak Andersen

© Anne Mie Bak Andersen

© Anne Mie Bak Andersen

© Heidi Stjerne Tingleff

© Ida Brockmann

© Ida Brockmann

© Marie Anne Jørgensen og Gritt Sanders

© Marie Anne Jørgensen og Gritt Sanders

© Yael Pharhi Gravesen

© Yael Pharhi Gravesen

© Nicolai Oscar Juul

© Nicolai Oscar Juul

© Jacob Julius Thomson

© Liv Bang

Nick Mogensen

Billeder til eftertanke

Brian Pietersen

livet med diverse genfejl, c¨,)