Fotobloggen Billeder af stort format

Borgere i Sydtyrol: Ja til pesticidfri kommune

Guenther Wallnöfer sidder mellem høstakkene på staldloftet. Under ham kan man høre køerne muhe, de skal malkes om lidt. Guenther Wall-noefer er høj, har stærke arme og hænder og ordner selv det meste. Han bryder sig ikke om, at andre fortæller ham, hvad han skal gøre. Men der én ting, han ikke kan kontrollere.

Hver gang stærke vinde blæser gennem Vinschgau-dalen, kan han og de andre økologiske bønder i området intet stille op. For med vinden blæser pesticidrester fra dalens enorme æbleplantager ind over de økologiske bønders marker.

Mals er den næststørste kommune i hele Vinschgau-dalen. Den konstante vækst i konventionel æbledyrkning i Vinschgaus kulturlandskab har været kilde til konflikt mellem på den ene side de økologiske landmænd og kvægavlere og på den anden side de konventionelle æbleproducenter.

Pesticidrester er stedse oftere blevet fundet i økologiske produkter fra egnen, og de økologiske landmænd har mærket konsekvenserne i form af tab af både troværdighed og omsætning.

Det meste af Vinschgau-dalen er plastret til med æbleplantager. Der er reelt ikke mere uopdyrket land i den midterste del af dalen, og prisen er mere end firdoblet i løbet af få år.

Foto: Mario Wezel

Toksikologen Irene Witte fra Universität Oldenburg har i høprøver fra Mals fundet så store forekomster af pesticidrester, at hun betegner høet som decideret farligt:

»Dette hø burde skaffes af vejen som særligt affald,« konkluderede hun på baggrund af prøverne.

Siden 2011 har forskellige en række borgerinitiativer derfor forsøgt at tage fat på problemet.

Günther Wallmnöfer og hans kolleger forsøgte først at finde forhandlingsløsninger med de konventionelle landmænd, men forhandlingerne endte uden resultat.

Så til sidst blev løsningen en folkeafstemning, hvor indbyggere i Mals skulle tage stilling til, om det fortsat skulle være lovligt at bruge pesticider inden for kommunens grænser. Ved afstemningen den 5. september stemte et overvældende flertal på 75 procent for et forbud mod pesticider.

Folkeafstemningen er enestående i hele Europa: Den tilføjer en artikel til den kommunale forfatning, som forbyder »brug af meget giftige, giftige, skadelige eller miljøskadelige kemisk-syntetiske insekt- og ukrudtsmidler« i hele kommunens område. Bystyret er nu ansvarligt for at sikre, at folkeafstemningens beslutning føres ud i livet.

Mals’ borgmester, Ulrich Veith, ser en store muligheder for sin region i forbuddet mod pesticider:

»Efter min mening burde alle beslutningstagere kende til denne mulighed og arbejde for et lignende grønt udviklingskoncept sammen med Mals’ borgere.«

Muligheden for at udskrive en folkeafstemning om spørgsmålet bygger på det såkaldte Vorsorgeprinzip (’forsigtighedsprincip’) for generel beskyttelse af folkesundheden, som er formuleret i EU-traktatens artikel 191. Det bygger på tanken om, at lokalsamfund skal kunne søge den højest mulige miljømæssige beskyttelse, alt efter deres beliggenhed.

Hvor fortalerne for et forbud ved folkeafstemningen påberåbte sig Vorsorge-princippet og henviste til de stærke vinde, som fører pesticidrester ind over økologiske landbrug, argumenterede modstanderne af forbuddet med, at samtlige relevante pesticider er lovlige og godkendt af EU.

Foto: Mario Wezel

Foto: Mario Wezel

Modstanderne har erklæret, at de vil gribe til alle mulige juridiske og finansielle skridt for at modsætte sig, at Mals kommune går i gang med at implementere et forbud imod brug af pesticider. De har nu lagt sag an for at få erklæret folkeafstemningen for ulovlig, ligesom der kan blive tale om at kræve økonomisk kompensation fra initiativtagerne til folkeafstemningen, fra Mals kommune og fra den kommission, der gav grønt lys for at gennemføre folkeafstemningen. Det første retsmøde finder sted 18. december.

Direktøren for Mals kommunes kontor for landbrug, Josef Thurner, siger imidlertid, at reaktionerne fra offentligheden har været »overvejende positive«.

Guenther Wallnöfer er meget glad for den måde, folkeafstemningen faldt ud på. Han er i tæt kontakt med sine kolleger i mejeribranchen:

»Jeg tror, at otte ud af ti kolleger, hilste folkeafstemningens resultat velkomment. Kun bønder med monokulturelt landbrug var knap så begejstrede.«

Foto: Mario Wezel

Pressekonference hos Texel Frugt-kooperativet om opførelsen af ny lagerbygning.

Æblesortering i bassiner på Texel Frugt-Kooperativet, en sammenslutning af æbleproducenter i Sydtyrol. Hvert æble måles og vejes 36 gange på få sekunder ved hjælp af en computer. Derved bestemmes æblernes størrelse og kvalitet, og de lagres på baggrund af oplysningerne i op til et år.

Foto: Mario Wezel

Famlilien Gluderer har dyrket økologiske grønsager i Vinschgau-dalen i over ti år. Deres jord er omkranset af æbleplantager, og for at undgå, at pesticider blæser ind over deres afgrøder, har familien investeret over 100.000 euro i kanvasdug til at overdække deres jord og i et anlæg, som med en ’vandmur’ på 12 meter kan skærme deres gård, når naboerne sprøjter deres æbler.

Foto: Mario Wezel

Foto: Mario Wezel

Foto: Mario Wezel

Alle fotografier af Mario Wezel. Teksten er oversat af Niels Ivar Larsen © Information 2014

Kommentarer

Lise Lotte Rahbek

Ej hvor godt !
Tillykke med det fine resultat.
:)

Torben Arendal, Carsten Pedersen, curt jensen, Alan Strandbygaard, Carsten Søndergaard, Dennis Berg, Mette Hansen, Henrik Christensen, lars abildgaard, Lars B. Jensen, Anne Eriksen, Bob Jensen, Rune Petersen og Torben Selch anbefalede denne kommentar

Kæmpe succes for ideen omkring nærdemokrati - sådan burde vi også have herhjemme.

Torben Arendal, curt jensen, Alan Strandbygaard, Carsten Søndergaard, Dennis Berg, Mette Hansen, Henrik Christensen, lars abildgaard, Lars B. Jensen, Anne Eriksen, Rune Petersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Man burde lave et kommunalt og landsdækkende parti der hed NærDemokratiet, og jo flere stemmer det fik jo flere veto-rets bestemmelser kunne flyttes fra EU og nationalstaten til lokal kommunen. Ikke kun på miljø og føde varer, men eksempelvis også på Christiansborgs "reform politik". Man kunne jo snildt forestille sig national bestemmelse af skolereformen, men enkelte kommuner som sagde nej-tak, eller gik yderligere til værks, med at den enkelte skole kunne sige ja/nej.

Gud ved hvad der ville ske?

Alan Strandbygaard, Carsten Søndergaard, lars abildgaard, Lise Lotte Rahbek og Lars B. Jensen anbefalede denne kommentar

Også DK må være dækket af denne mulighed (i hvert fald hvad angår miljøspørgsmål) - netop via EU:

'Muligheden for at udskrive en folkeafstemning om spørgsmålet bygger på det såkaldte Vorsorgeprinzip (’forsigtighedsprincip’) for generel beskyttelse af folkesundheden, som er formuleret i EU-traktatens artikel 191. Det bygger på tanken om, at lokalsamfund skal kunne søge den højest mulige miljømæssige beskyttelse, alt efter deres beliggenhed.'

Ved dog ikke, hvordan 'miljømæssig beskyttelse, alt efter deres beliggenhed' skal forstås?

Lars B. Jensen

Godt gået Sydtyrol. Et bevis for at demokrati kan virke, så længe at enhederne ikke er store nok til at påkalde sig pengemagtens bevågenhed.

Ja, rart at høre. Men I kan godt få hænderne ned igen, og droppe jublen, fordi:

Netop dette "forsigtighedsprincip" er under angreb fra TTIP, da princippet ikke anvendes i USA.
Der kan producenter af pesticider og andre gifte slippe produkterne løs på markedet efter nogle få tests som de endda selv står for, og som blot skal fremlægges en kontrollerende myndighed hvis økonomiske ressourcer er blevet systematisk udhulet de sidste 30 år. (ringer det en klokke?)

Hvis der senere opstår skader på mennesker, dyr eller miljø, ligger bevislasten hos den skadede. Dvs. at fx. en borger som er blevet syg af pesticider skal over al tvivl bevise at disse pesticider, og intet andet, er årsag til sygdommen.

Oftest ender den slags sager som forlig, hvor borgeren som del af forliget får mundkurv på og ikke må udtale sig om sagen.

Det er hvad USAs TTIP forhandlere prøver at opnå, og det forklarer også hvorfor disse forhandlinger skal ske bag lukkede døre, i dybeste hemmelighed. Som vi ved fra en anden artikel, er Danmarks minister for handel og udvikling også med på at gøre det af med forsigtighedsprincippet. Se: http://www.information.dk/513982#comment-939471

Hvis det går som planlagt, kan Vinschgau bønderne godt glemme alt om deres folkeafstemning. Så kan æblebønderne nemlig stavne dem for tab af fremtidige indkomstmuligheder, og det bliver ikke det Italienske retsvæsen der skal afgøre denne sag, men en jury som skal sikre at TTIPs aftaler bliver overholdt.

På samme måde som WTO allerede kan tvinge stater til at skrotte love, herunder miljølove, der står i vejen for profittens frie maksimeringsmuligheder.

VI ER NØDT TIL AT STANDSE TTIP FORHANDLINGERNE!

Ellers er det ikke kun Sydtirol der skal rulle dug ud for at beskytte sig mod giftig blæst.

Lone Christensen, Britta Hansen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Nej, jeg vil IKKE stoppe med at håbe og juble, når mennesker stadig kan få indflydelse på deres lokalområde.

Der er rigeligt at græde over og bekymre sig om.
Vi har brug for nogle åndehuller og her var et af dem.

Torben Arendal, Henrik L Nielsen og Lars B. Jensen anbefalede denne kommentar