Frans Clemmesen

Seneste artikler af
Frans Clemmesen
 • Nordsøaftalen – makværk uden sidestykke

  Aftalen om, at staten skal kompensere Nordsøens olieselskaber ved skatteomlægning er det rene volapyk. Faktisk er det usikkert, om selskaberne overhovedet har krav på kompensation, for statens beskatningsret er stadfæstet i Grundloven
 • Kickstarten, der forsvandt

  Regeringens kickstart af dansk økonomi vil føre til strammere budgetter for offentlige serviceydelser, koste arbejdspladser og gøre Danmark fattigere
 • Tilbage til velfærdsstaten

  Holland har gennemført væsentlige reduktioner i bl.a. indkomstoverførsler. Det samlede skattetryk er i dag ca. 40 procent svarende til niveauet i Danmark for 30 år siden, inden indkomstoverførslerne 'eksploderede'
 • I-lande gasser u-lande

  Hvis den nuværende generation af borgere i industrilandene skal vælge miljøforsikring udelukkende ud fra sine egne snævre interesser, vil det være optimalt slet ikke at bruge nogen penge på sikring KLODEN Angående drivhusproblemet mener Bjørn Lomborg tilsyneladende selv, at han fortrinsvis beskriver fakta, idet han blot refererer til resultaterne fra en økonomisk 'klimamodel'...
 • Tvivlsom hjælp til C-holdet

  I vismændenes forslag til beskæftigelsesfradrag bliver det C-holdet der skal betale til A-holdet SOCIALT SET I Det økonomiske Råd's (DØR) seneste rapport diskuterer vismændene et forslag til at reducere ledigheden for de langtidsledige, nemlig et såkaldt beskæftigelsesfradrag...