Frans Ørsted Andersen

 • Kronik
  1. december 2015

  Hvor er nørderne, der skal sikre klimaomstillingen?

  Havet og temperaturen stiger. Alligevel marginaliserer vores uddannelsessystem de unge mennesker, der i fremtiden skal stå for de teknologiske løsninger, som skal holde Danmark oven vande
  Vi behøver nye store samfundsvisioner, som teknologien kan spille med på. En sådan vision var Apollo-måneprogrammet. Fra 1961, hvor visionen blev formuleret af præsident John F. Kennedy, til 1969, hvor den blev realiseret, gik der blot otte år. Man tog på de få år et kvantespring, og det var – og er – menneskehedens suverænt største bedrift.
 • Kronik
  1. februar 2013

  Vend skoleblikket mod nord

  Ny Nordisk Skole-initiativet kan åbne danske skoler for løsninger og praksisser, der fungerer optimalt i vore nabolande. Her er lovgivning, kultur- og samfundsforhold meget lig de danske, og ofte kan vi derfor uden videre overføre gode ideer fra de nordiske naboer til danske skoler. Lad os vække traditionen for nordisk samarbejde til live igen
  Den danske folkeskole bør adoptere gode ideer og erfaringer fra skoler i andre nordiske lande, mener dagens kronikører, blandt andet den finske folkeskole som skiller sig ud ved at opnå gode resultater, når elevernes læse-, natur/teknik- og matematikfærdigheder testes. På billedet ses en skoleklasse fra Helsinki, Finland.
 • Kronik
  21. november 2007

  Dansk folkeskole og social arv

  Det er velkendt, at Finland scorer højt på faglighed, mere overraskende at de også ligger højere end os med hensyn til 'lighedsskabende effekt af uddannelsessystemet' - så måske skulle vi kigge til Finland
  Den finske folkeskole påtager sig i højere grad end den danske ansvaret for børnenes fysiske sundhed. Der er f.eks. gratis og sund skolemad