Frede Hvelplund

Seneste artikler af
Frede Hvelplund
 • Vindmøller bør ejes lokalt og af forbrugerne

  Historisk har store danske energianlæg fortrinsvis været ejet af enten forbrugerne eller kommunen. Hvorfor ikke fortsætte denne effektive, billige og demokratiske tradition?
 • Åbent brev til finansministeren og Folketingets medlemmer

  Når vi vurderer, hvorvidt fremtidige investeringer er fornuftige eller ej, tages der ikke tilstrækkeligt hensyn til naturressourcerne, som bliver værdisat for lavt – af den grund at de sjældent bliver prissat. Da regeringen sad i opposition, ville den tage bedre højde for det. Hvorfor ikke nu?
 • Testcenter i Thy

  Det er vigtigt, at testcentret udformes, så det også gavner den lokale økonomi med indkomststrømme fra havvindmølleparken, betaling af leje for testcentret til lokalområdet, og aktivitet og arbejdspladser i Hanstholm
 • KRONIK: Åben beslutningsproces giver bedre vindmølletestcenter

  Regeringen påstår, at kun Østerild egner sig som testcenter. Men blot seks kilometer nordvest for Østerild findes en ideel alternativ placering. Området ligger øde hen, og der vil være store økonomiske fordele for Thisted ved at kombinere testcentret med en lokalejet vindmøllepark
 • El-reformen skal ændres

  Den danske vind-kraftudbygning er gået i stå. Det betyder at også den danske vindkraft-eksport på ca. fire mia. kr/år er truet på blot lidt længere sigt Strøm Den 3...
 • Sælg værkerne til brugerne

  Hvordan vil man sikre, at Midtkraft fortsat leverer varme til Århus? ENERGIPLAN Svend Aukens tryghed ved en eventuel udenlandsk overtagelse af de danske elværker (i svar til Niels I Meyer, Information, 28...
Mest læste
 1. Historisk har store danske energianlæg fortrinsvis været ejet af enten forbrugerne eller kommunen. Hvorfor ikke fortsætte denne effektive, billige og demokratiske tradition?
 2. Når vi vurderer, hvorvidt fremtidige investeringer er fornuftige eller ej, tages der ikke tilstrækkeligt hensyn til naturressourcerne, som bliver værdisat for lavt – af den grund at de sjældent bliver prissat. Da regeringen sad i opposition, ville den tage bedre højde for det. Hvorfor ikke nu?