Frede Hvelplund

 • Kommentar
  8. september 2018

  Vindmøller bør ejes lokalt og af forbrugerne

  Historisk har store danske energianlæg fortrinsvis været ejet af enten forbrugerne eller kommunen. Hvorfor ikke fortsætte denne effektive, billige og demokratiske tradition?
  Rent økonomisk kan andels- og forbrugerejerskab både sikre billig energi, og at overskuddet fra vindmøller kan kanaliseres til lokale og regionale almene formål på erhvervs- og miljøområdet.
 • Kommentar
  23. januar 2013

  Åbent brev til finansministeren og Folketingets medlemmer

  Når vi vurderer, hvorvidt fremtidige investeringer er fornuftige eller ej, tages der ikke tilstrækkeligt hensyn til naturressourcerne, som bliver værdisat for lavt – af den grund at de sjældent bliver prissat. Da regeringen sad i opposition, ville den tage bedre højde for det. Hvorfor ikke nu?
 • Læserbrev
  13. april 2010

  Testcenter i Thy

  Det er vigtigt, at testcentret udformes, så det også gavner den lokale økonomi med indkomststrømme fra havvindmølleparken, betaling af leje for testcentret til lokalområdet, og aktivitet og arbejdspladser i Hanstholm
  Det er vigtigt, at testcentret udformes, så det også gavner den lokale økonomi med indkomststrømme fra havvindmølleparken, betaling af leje for testcentret til lokalområdet, og aktivitet og arbejdspladser i Hanstholm
 • Kronik
  10. april 2010

  KRONIK: Åben beslutningsproces giver bedre vindmølletestcenter

  Regeringen påstår, at kun Østerild egner sig som testcenter. Men blot seks kilometer nordvest for Østerild findes en ideel alternativ placering. Området ligger øde hen, og der vil være store økonomiske fordele for Thisted ved at kombinere testcentret med en lokalejet vindmøllepark
  Man vinder meget lidt ved at placere et nationalt testcenter for vindmøller i et naturskønt område i Thy. Det mener dagens kronikører, der foreslår en alternativ placering.
 • 8. august 2000

  El-reformen skal ændres

  Den danske vind-kraftudbygning er gået i stå. Det betyder at også den danske vindkraft-eksport på ca. fire mia. kr/år er truet på blot lidt længere sigt Strøm Den 3...
 • 7. oktober 1999

  Sælg værkerne til brugerne

  Hvordan vil man sikre, at Midtkraft fortsat leverer varme til Århus? ENERGIPLAN Svend Aukens tryghed ved en eventuel udenlandsk overtagelse af de danske elværker (i svar til Niels I Meyer, Information, 28...
 1. Kommentar
  8. september 2018

  Vindmøller bør ejes lokalt og af forbrugerne

  Historisk har store danske energianlæg fortrinsvis været ejet af enten forbrugerne eller kommunen. Hvorfor ikke fortsætte denne effektive, billige og demokratiske tradition?
  Rent økonomisk kan andels- og forbrugerejerskab både sikre billig energi, og at overskuddet fra vindmøller kan kanaliseres til lokale og regionale almene formål på erhvervs- og miljøområdet.
 2. Kronik
  10. april 2010

  KRONIK: Åben beslutningsproces giver bedre vindmølletestcenter

  Regeringen påstår, at kun Østerild egner sig som testcenter. Men blot seks kilometer nordvest for Østerild findes en ideel alternativ placering. Området ligger øde hen, og der vil være store økonomiske fordele for Thisted ved at kombinere testcentret med en lokalejet vindmøllepark
  Man vinder meget lidt ved at placere et nationalt testcenter for vindmøller i et naturskønt område i Thy. Det mener dagens kronikører, der foreslår en alternativ placering.