Frederik Hjorth

Seneste artikler af
Frederik Hjorth
  • Skyld og skam har ikke fast adresse i politik

    Politikere ville gavne deres egen troværdighed ved at anerkende, at ikke alle samfundsudviklinger bestemmes af, hvilket parti der har fat i rorpinden
  • Den belejlige ignorance

    Det er ikke kun forstokkede højreorienterede, der er resistente over for videnskabelig evidens, der går imod deres indgroede forestillinger. Vi er alle ignorante, hvis det er tilpas politisk belejligt