Frederik Hjorth

 • Anmeldelse
  31. oktober 2020

  USA-kendere anbefaler: Fire bøger, der kan hjælpe dig til at forstå USA

  Det amerikanske samfund er trods ligheder med Europa grundlagt på en historie, på traditioner og på en samfundsforståelse, som er helt anderledes. Fire bøger giver et indblik
  På den sociale bund i USA er ét lavtlønsjob ikke nok – man har brug for mindst to, hvis man vil bo indendørs og kunne forsørge sin familie.
 • Klumme
  25. marts 2014

  Skyld og skam har ikke fast adresse i politik

  Politikere ville gavne deres egen troværdighed ved at anerkende, at ikke alle samfundsudviklinger bestemmes af, hvilket parti der har fat i rorpinden
 • Klumme
  18. marts 2014

  Den belejlige ignorance

  Det er ikke kun forstokkede højreorienterede, der er resistente over for videnskabelig evidens, der går imod deres indgroede forestillinger. Vi er alle ignorante, hvis det er tilpas politisk belejligt