Generalforsamling

Informations regnskabsår er kalenderår. Den årlige generalforsamling afholdes senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse til den seneste generalforsamling kan læses her.