Gert Jessen

  • Kronik
    23. februar 1999

    Når indsatte begår selvmord

    Vi har et særligt ansvar for mennesker i samfundets varetægt - også når de ikke kan holde livet ud Indsatte i danske fængsler og arresthuse er stadig én af de persongrupper i Danmark, som vi forskningsmæssigt ved meget lidt om, når det gælder selvmordsadfærd - dette til trods for en handlingsplan fra sidste år, som omtales i dagens Apropos...