Göran Rosenberg

Göran Rosenberg

Forfatter og journalist
 • 24. januar 2004

  Ambassadøren og antisemitismen

  Udnævnelsen af Zvi Mazel til Israels ambassadør i Sverige er en diplomatisk fejldisposition, og udenrigsministeriet i Jerusalem må før eller siden indse det
 • 23. januar 2004

  Håbets imperium

  A race to the bottom – et kapløb mod bunden var næppe den konkurrence, som den amerikanske drøm indbød til engang. Det var ikke håbet om fremgang ud fra forværrede vilkår, men ud fra forbedrede vilkår, der holdt drømmen i live. Nu er det i stigende grad de forværrede vilkårs fremgang, som gælder. Hvad vil det betyde for drømmen?
 • 22. januar 2004

  Troens imperium

  Tværs gennem den fortsat dybe racekløft og den stadigt dybere socioøkonomiske kløft i USA skærer en anden kløft sig. Den skiller i stigende grad ét Amerika fra et andet. Ved valget i 2000 viste forskelle i antallet af kirkebesøg sig at være mere afgørende for, hvad folk stemte på end forskelle i indkomst. Religionens rolle som politisk afgørende faktor i amerikansk politik er næppe aftaget efter 11. september 2001
 • 20. januar 2004

  Velfærdsstaten mod mangfoldighedssamfundet

  Den nordiske velfærdsstat har historisk forudsat en kulturel samhørighed, som ikke længere eksisterer – og som ikke længere kan genoprettes
 • 20. januar 2004

  Frygtens imperium

  Frygten er en historisk vigtig ideologisk drivkraft i det amerikanske samfund. Frygten for at ’Guds gave til menneskeheden’ skal blive tilintetgjort af ’ondskabens aksemagter’. Efter den 11. september 2001 er frygten gået amok, og USA risikerer at blive både en lydstat og en centralmagt i et frygtens voksende imperium
 • 5. februar 2003

  Hvor uegnede forældre skal vi tolerere?

  Stadigt flere børn vantrives. Kunne forklaringen være, at der bliver flere uegnede forældre?
 • 9. december 2002

  Hvorfor ja til euroen?

  En fælleseuropæisk valutas logiske forudsætning er en fælleseuropæisk politik
 • 9. oktober 2002

  Antisemitiske skræmmebilleder

  Den jødiske nationalisme fødtes ud af antisemitismen, men lever i dag i en stadigt mere problematisk symbiose med den
 • 23. september 2002

  Europa og den nye verdensorden

  Uden fælles forsvarspolitik, er Europa dømt til at acceptere den verdensorden, som det behager USA at opretholde

Sider

 1. International kommentar
  22. marts 2012

  Breivik og friheden til at gøre det onde

  Det er ren ansvarsfralæggelse, når vi sygeliggører ondskaben. Den kan vel være lige så rationel og fornuftig som det gode
 2. Kommentar
  19. juni 2018

  Flere og flere forveksler demokrati med flertalstyranni

  Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke en minoritet, er ikke et demokrati. Men det er den vej, vores demokratier bevæger sig i
  Moské i Fittja nær Stockholm
 3. Anmeldelse
  22. juni 2018

  Nutidens liberale ateister begriber ikke, hvad religion egentlig er

  De historiske erfaringer med ateistisk intolerance er for så vidt lige så skrækindjagende som erfaringerne med religiøs intolerance
  Hvad de nymodens liberale ateister eller sekulære humanister, eller hvad de nu end foretrækker at kalde sig, frem for alt ikke synes at forstå, er, at også deres alternativ til, hvad vi kalder for religion, baserer sig på tro og ikke på viden.
 4. 27. januar 2015

  Derfor må vi mindes Holocaust

  Holocaust blev begået af folk, der mindede meget som os, i en kultur omtrent som vores og i en tid, ikke så fjern fra vores egen
 5. Kommentar
  31. maj 2018

  De asociale medier truer vores eftermæle

  I fremtiden er vi alle evigt fordømt til at blive bedømt ud fra vores livsspor på internettet, herunder de vrængbilleder andre har skabt af os
  Elever på Rysensteen Gymnasium modtager undervisning i digital dannelse fra IT-Universitetet, der har oprettet en digital dannelsespulje.
 6. Klumme
  25. juni 2019

  Det ’illiberale demokrati’ er en selvmodsigelse. Reelt er det uinskrænket majoritetsvælde

  De partier og regeringer, som bekender sig til det illiberale demokrati, mener, at en demokratisk valgt majoritet har ret til at beslutte akkurat, hvad den vil, punktum. Men et demokrati kan aldrig være andet end liberalt, skriver journalist Göran Rosenberg i dette debatindlæg
 7. International kommentar
  14. oktober 2019

  Med folket mod demokratiet

  Der er ingen ende på præsident Trumps foragt for demokratiet og retsstatens principper og værdier, men trods alle udskejelser er frafaldet blandt de republikanske kernevælgere stadig kun marginalt, skriver journalist Göran Rosenberg i dette debatindlæg
 8. Kommentar
  22. september 2017

  Biologien er et fængsel, der fravrister mennesket evnen til at vælge

  Landvindinger inden for biologien har igen gjort det opportunt at spekulere i, om vi kan forædle og forbedre menneskearten
  Landvindinger inden for biologien har igen gjort det opportunt at spekulere i, om vi kan forædle og forbedre menneskearten