Göran Rosenberg

Göran Rosenberg

Forfatter og journalist
Seneste artikler af
Göran Rosenberg
 • Ambassadøren og antisemitismen

  Udnævnelsen af Zvi Mazel til Israels ambassadør i Sverige er en diplomatisk fejldisposition, og udenrigsministeriet i Jerusalem må før eller siden indse det
 • Håbets imperium

  A race to the bottom – et kapløb mod bunden var næppe den konkurrence, som den amerikanske drøm indbød til engang. Det var ikke håbet om fremgang ud fra forværrede vilkår, men ud fra forbedrede vilkår, der holdt drømmen i live. Nu er det i stigende grad de forværrede vilkårs fremgang, som gælder. Hvad vil det betyde for drømmen?
 • Troens imperium

  Tværs gennem den fortsat dybe racekløft og den stadigt dybere socioøkonomiske kløft i USA skærer en anden kløft sig. Den skiller i stigende grad ét Amerika fra et andet. Ved valget i 2000 viste forskelle i antallet af kirkebesøg sig at være mere afgørende for, hvad folk stemte på end forskelle i indkomst. Religionens rolle som politisk afgørende faktor i amerikansk politik er næppe aftaget efter 11. september 2001
 • Frygtens imperium

  Frygten er en historisk vigtig ideologisk drivkraft i det amerikanske samfund. Frygten for at ’Guds gave til menneskeheden’ skal blive tilintetgjort af ’ondskabens aksemagter’. Efter den 11. september 2001 er frygten gået amok, og USA risikerer at blive både en lydstat og en centralmagt i et frygtens voksende imperium
 • Velfærdsstaten mod mangfoldighedssamfundet

  Den nordiske velfærdsstat har historisk forudsat en kulturel samhørighed, som ikke længere eksisterer – og som ikke længere kan genoprettes
 • Hvor uegnede forældre skal vi tolerere?

  Stadigt flere børn vantrives. Kunne forklaringen være, at der bliver flere uegnede forældre?
 • Hvorfor ja til euroen?

  En fælleseuropæisk valutas logiske forudsætning er en fælleseuropæisk politik
 • Antisemitiske skræmmebilleder

  Den jødiske nationalisme fødtes ud af antisemitismen, men lever i dag i en stadigt mere problematisk symbiose med den
 • Europa og den nye verdensorden

  Uden fælles forsvarspolitik, er Europa dømt til at acceptere den verdensorden, som det behager USA at opretholde

Sider

Mest læste
 1. Pandemien har i Sverige kostet et dødstal, der er blandt de højeste i verden per capita – men også svenskernes selvfølelse er hårdt såret: Hvad blev der af verdens mest velordnede velfærdssamfund, spørger Göran Rosenberg i denne klumme
 2. I den svenske selvforståelse findes der ingen konflikter, som ikke kan løses på saglig og rationel vis
 3. Det er ren ansvarsfralæggelse, når vi sygeliggører ondskaben. Den kan vel være lige så rationel og fornuftig som det gode
 4. Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke en minoritet, er ikke et demokrati. Men det er den vej, vores demokratier bevæger sig i
 5. Seksdageskrigen for 50 år siden blev det vendepunkt, hvor den jødiske stat gik på kompromis med sin egen selvforståelse – og kompromitterede sine idealer
 6. Den nordiske velfærdsstat har historisk forudsat en kulturel samhørighed, som ikke længere eksisterer – og som ikke længere kan genoprettes
 7. Hvad skal islamkritisk satire gøre godt for i et land, hvor muslimer er underrepræsenteret i eliten og overrepræsenteret i samfundets randzoner – og hvor et højrepopulistisk indvandrerfjendsk parti står til sejr?
 8. Vores civilisation, demokratiet og individet bygger på en vidt udbredt skriftkultur, men nye og mere billedbårne medier har sat skriftkulturen under et foruroligende pres