Göran Rosenberg

Göran Rosenberg

Forfatter og journalist
Seneste artikler af
Göran Rosenberg
 • Problemet med ’krigen mod terror’

  ’Amerika er i krig,’ proklamerer CNN. ’Vi fører krig mod terroren,’ tænker resten af verden og handler derefter
 • Krig og tålmodighed

  »Denne krig er også vores,« skrev det ansete Le Monde i sin leder 7. november. Det er ikke min opfattelse
 • Dette er ikke et billede af familien bin Laden

  Hånd i hånd med det moderne menneske, som hele tiden formår at blive bedre til at leve i vores tidsalder med dens stadige omvæltninger og permanente usikkerhed, går et menneske, som har sværere og sværere ved at klare dette vilkår. Dette menneske hører en anden verden og en svunden tid til. Men det er også en del af os selv – her og nu
 • USA risikerer at gå terroristernes ærinde

  USA har ikke gennemtænkt krigens politiske mål. Dermed risikerer USA at gå i bin Ladens fælde og få hele den islamiske verden imod sig
 • Terrorismens mentale univers

  De styrer direkte imod deres mål, sandsynligvis med en sidste tak til den Gud, som har gjort luften så hensigtmæssigt klar
 • Den rene stats forbandelse

  Den blivende lære af Holocaust er den etnisk rene stats umulighed Udefra På Holocaust-konferencen i Stockholm den 26.-28. januar blev jeg spurgt af en journalist, om ikke statsminister Göran Perssons engagement mod anti-semitismen havde øget hans engagement for staten Israel...

Sider

Mest læste
 1. Det er ren ansvarsfralæggelse, når vi sygeliggører ondskaben. Den kan vel være lige så rationel og fornuftig som det gode
 2. Seksdageskrigen for 50 år siden blev det vendepunkt, hvor den jødiske stat gik på kompromis med sin egen selvforståelse – og kompromitterede sine idealer
 3. Har den religiøse vold sit udspring i de religiøse tekster? Det mener den tyske kulturtænker Jan Assman, der analyserer ’semantisk dynamit’ frem i de monoteistiske religioners hellige bøger. Moderne samfund døjer stadig med forestillingen om en jaloux og nidkær Gud, i hvis navn det er rigtigt at dræbe
 4. Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke en minoritet, er ikke et demokrati. Men det er den vej, vores demokratier bevæger sig i
 5. Med Ariel Sharon har Israel fået en leder, som er inkarnationen af det system af civil militarisme, som engang opbyggede landet, og som tilslører modsætningen mellem nationens to erklærede mål: Hvordan kan Israel både være en stat for jøder og et moderne demokrati?
 6. De partier og regeringer, som bekender sig til det illiberale demokrati, mener, at en demokratisk valgt majoritet har ret til at beslutte akkurat, hvad den vil, punktum. Men et demokrati kan aldrig være andet end liberalt, skriver journalist Göran Rosenberg i dette debatindlæg
 7. De historiske erfaringer med ateistisk intolerance er for så vidt lige så skrækindjagende som erfaringerne med religiøs intolerance
 8. Stadigt flere børn vantrives. Kunne forklaringen være, at der bliver flere uegnede forældre?