Göran Rosenberg

Göran Rosenberg

Forfatter og journalist
Seneste artikler af
Göran Rosenberg
 • Når løgnen bliver til politisk norm

  Politikere har løjet til alle tider. Det nye er, at vi har fået politikertyper, der ikke bare er ligeglade med at blive grebet i at lyve – de dyrker aktivt løgnen som bevis på deres talent og formår endda at appellere til nogle vælgergrupper
 • Et fejlbehæftet EU er bedre end intet EU

  For det er jo ikke sådan, at et Europa uden EU vil blive et Europa bestående af lykkeligt befriede og fredeligt samvirkende nationalstater. Nej, uden et EU af en eller anden art får vi blot et lille tætbefolket kontinent, der er svangert med konflikter – gamle som nye – der endnu en gang truer med at vokse os alle over hovedet.
 • Når videnssproget kommer til kort

  Vi lever endnu en gang i en tid, hvor mangel på tro – ikke mangel på viden – kan få folk til at tro på hvad som helst
 • Sicilien er normen, Sverige er undtagelsen

  Hvad vil asyl-presset gøre ved den universelle velfærdsstat? Tilhængerne af de åbne grænser skylder os et svar
 • Nationalstaten er ikke tilbage

  Uden en form for enhed, der forbinder Europas nationalstater med hinanden og giver dem mulighed for i fællesskab at håndtere de afgørende og grænseoverskridende betingelser for deres egen eksistens, er det ikke muligt at tale om nationalstatens genkomst
 • Jihadismen er en dødskult

  Der findes ikke nogen positiv almenmenneskelig utopi bag de islamistiske terroristers ideologi, men kun udryddelse, forfølgelse, undertrykkelse og slaveri
 • Herostratos i Trollhättan

  Det er ikke nok at diagnosticere gerningsmænd til skoleskyderier som ensomme, mentalt forstyrrede narcissister, der søger afløb for deres had til verden i spektakulære drab – vi må også spørge, hvilke sociale miljøer, der skaber dem
 • EU på sammenbruddets rand

  Der skal sættes en stopper for den ydmygende og demoraliserende sorteper-leg med flygtninge og indvandrere. Den europæiske krise kan kun have et samlet europæisk svar – eller slet intet svar
 • Den svenske flygtningeundtagelse

  Midt i en flygtningekrise af historiske dimensioner har flygtninge- og fremmedfjendske partier sat sig på den politiske dagsorden i mange EU-lande. Hvad kunne gøre EU’s flygtningepolitik mere svensk i stedet for mere og mere dansk? Man kunne begynde med at tænke på følgerne af Évian-konferencen i 1938

Sider

Mest læste
 1. Det er ren ansvarsfralæggelse, når vi sygeliggører ondskaben. Den kan vel være lige så rationel og fornuftig som det gode
 2. Seksdageskrigen for 50 år siden blev det vendepunkt, hvor den jødiske stat gik på kompromis med sin egen selvforståelse – og kompromitterede sine idealer
 3. Mistænksomhed og forurettelse er den grænseløse debatkulturs drivkraft
 4. I fremtiden er vi alle evigt fordømt til at blive bedømt ud fra vores livsspor på internettet, herunder de vrængbilleder andre har skabt af os
 5. Med Ariel Sharon har Israel fået en leder, som er inkarnationen af det system af civil militarisme, som engang opbyggede landet, og som tilslører modsætningen mellem nationens to erklærede mål: Hvordan kan Israel både være en stat for jøder og et moderne demokrati?
 6. De partier og regeringer, som bekender sig til det illiberale demokrati, mener, at en demokratisk valgt majoritet har ret til at beslutte akkurat, hvad den vil, punktum. Men et demokrati kan aldrig være andet end liberalt, skriver journalist Göran Rosenberg i dette debatindlæg
 7. Pandemien har i Sverige kostet et dødstal, der er blandt de højeste i verden per capita – men også svenskernes selvfølelse er hårdt såret: Hvad blev der af verdens mest velordnede velfærdssamfund, spørger Göran Rosenberg i denne klumme
 8. Stadigt flere børn vantrives. Kunne forklaringen være, at der bliver flere uegnede forældre?