Göran Rosenberg

Göran Rosenberg

Forfatter og journalist
Seneste artikler af
Göran Rosenberg
 • Hvad skal provokationer nytte?

  Hvad skal islamkritisk satire gøre godt for i et land, hvor muslimer er underrepræsenteret i eliten og overrepræsenteret i samfundets randzoner – og hvor et højrepopulistisk indvandrerfjendsk parti står til sejr?
 • Kan økonomien gendemokratiseres

  Finansmarkederne har berøvet demokratierne deres økonomiske styringsredskaber, og skal de tage dem tilbage, må det blive inden for nationale rammer
 • Populismens spøgelse

  Der går et spøgelse gennem Europa, skrev Karl Marx engang. Marx’ 1800-talsspøgelse hed kommunismen og skræmte datidens magthavere med ideen om en revolution, som ville feje dem af banen. I dag fremmaner magthavere populismens spøgelse
 • Hævn og vold i Guds navn

  Har den religiøse vold sit udspring i de religiøse tekster? Det mener den tyske kulturtænker Jan Assman, der analyserer ’semantisk dynamit’ frem i de monoteistiske religioners hellige bøger. Moderne samfund døjer stadig med forestillingen om en jaloux og nidkær Gud, i hvis navn det er rigtigt at dræbe
 • Opløsningen af mulighedernes Amerika

  USA’s billede af sig selv som de uendelige muligheders land er kommet i krise og ligner i stigende grad en livsløgn. Ny bog skildrer den dystre bagside af en virkelighed, som almindelige amerikanere stadig vægrer sig ved se i øjnene
 • Folket findes ikke

  Kernen i populisme er selve den forestilling, at der faktisk findes noget, som kan kaldes ’Folket’ – at dette folk altid vil repræsentere det rette og det fornuftige. Og at dette folk altid vil kæmpe mod enten en undertrykkende elite eller en minoritet, som altid og pr. definition tænkes at stå for uretfærdigheden og ufornuften
 • Auschwitz og civilisation er ikke modsætninger

  Det er igen blevet moderne at hævde, at civilisatoriske og moralske fremskridt følges ad, og at ’en usynlig hånd’ optimerer marked og samfund. Men Holocaust burde have lært os, hvor skrøbeligt et grundlag menneskers værdiforestillinger hviler på: ’Tilbagefaldet til barbari’ er en altid lurende fare
 • Opgør med bonuscirkusset

  Hvorfor har vi tilladt finansverdenen at ophæve enhver sammenhæng mellem arbejdsindsats og belønning: Er en bankdirektør med en årsgage på 100 millioner virkelig 10 gange bedre end en bankdirektør, der kun tjener en tiendedel af det?
 • Hvad ved vi efter Auschwitz om os selv, som vi ikke vidste før?

  Det mysterium, der bliver tilbage efter Holocaust, handler om os selv. Derfor var mindedagen vigtig

Sider

Mest læste
 1. I den svenske selvforståelse findes der ingen konflikter, som ikke kan løses på saglig og rationel vis
 2. Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke en minoritet, er ikke et demokrati. Men det er den vej, vores demokratier bevæger sig i
 3. Det er ren ansvarsfralæggelse, når vi sygeliggører ondskaben. Den kan vel være lige så rationel og fornuftig som det gode
 4. Seksdageskrigen for 50 år siden blev det vendepunkt, hvor den jødiske stat gik på kompromis med sin egen selvforståelse – og kompromitterede sine idealer
 5. National samhørighed er det politiske demokratis grundforudsætning, men den nationale samhørighed er under nedbrydning - hvordan kan vi genskabe den?
 6. Landvindinger inden for biologien har igen gjort det opportunt at spekulere i, om vi kan forædle og forbedre menneskearten
 7. Jeg har aldrig fattet det ubekymrede syn på ords magt, som jeg mener at have noteret hos flere af dem, der mener, at ytringsfriheden i princippet skal være ubegrænset
 8. De historiske erfaringer med ateistisk intolerance er for så vidt lige så skrækindjagende som erfaringerne med religiøs intolerance