Göran Rosenberg

Göran Rosenberg

Forfatter og journalist
Seneste artikler af
Göran Rosenberg
 • Derfor må vi mindes Holocaust

  Holocaust blev begået af folk, der mindede meget som os, i en kultur omtrent som vores og i en tid, ikke så fjern fra vores egen
 • Hvad skal provokationer nytte?

  Hvad skal islamkritisk satire gøre godt for i et land, hvor muslimer er underrepræsenteret i eliten og overrepræsenteret i samfundets randzoner – og hvor et højrepopulistisk indvandrerfjendsk parti står til sejr?
 • Kan økonomien gendemokratiseres

  Finansmarkederne har berøvet demokratierne deres økonomiske styringsredskaber, og skal de tage dem tilbage, må det blive inden for nationale rammer
 • Populismens spøgelse

  Der går et spøgelse gennem Europa, skrev Karl Marx engang. Marx’ 1800-talsspøgelse hed kommunismen og skræmte datidens magthavere med ideen om en revolution, som ville feje dem af banen. I dag fremmaner magthavere populismens spøgelse
 • Hævn og vold i Guds navn

  Har den religiøse vold sit udspring i de religiøse tekster? Det mener den tyske kulturtænker Jan Assman, der analyserer ’semantisk dynamit’ frem i de monoteistiske religioners hellige bøger. Moderne samfund døjer stadig med forestillingen om en jaloux og nidkær Gud, i hvis navn det er rigtigt at dræbe
 • Opløsningen af mulighedernes Amerika

  USA’s billede af sig selv som de uendelige muligheders land er kommet i krise og ligner i stigende grad en livsløgn. Ny bog skildrer den dystre bagside af en virkelighed, som almindelige amerikanere stadig vægrer sig ved se i øjnene
 • Folket findes ikke

  Kernen i populisme er selve den forestilling, at der faktisk findes noget, som kan kaldes ’Folket’ – at dette folk altid vil repræsentere det rette og det fornuftige. Og at dette folk altid vil kæmpe mod enten en undertrykkende elite eller en minoritet, som altid og pr. definition tænkes at stå for uretfærdigheden og ufornuften
 • Auschwitz og civilisation er ikke modsætninger

  Det er igen blevet moderne at hævde, at civilisatoriske og moralske fremskridt følges ad, og at ’en usynlig hånd’ optimerer marked og samfund. Men Holocaust burde have lært os, hvor skrøbeligt et grundlag menneskers værdiforestillinger hviler på: ’Tilbagefaldet til barbari’ er en altid lurende fare
 • Opgør med bonuscirkusset

  Hvorfor har vi tilladt finansverdenen at ophæve enhver sammenhæng mellem arbejdsindsats og belønning: Er en bankdirektør med en årsgage på 100 millioner virkelig 10 gange bedre end en bankdirektør, der kun tjener en tiendedel af det?

Sider

Mest læste
 1. Det er ren ansvarsfralæggelse, når vi sygeliggører ondskaben. Den kan vel være lige så rationel og fornuftig som det gode
 2. Seksdageskrigen for 50 år siden blev det vendepunkt, hvor den jødiske stat gik på kompromis med sin egen selvforståelse – og kompromitterede sine idealer
 3. Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke en minoritet, er ikke et demokrati. Men det er den vej, vores demokratier bevæger sig i
 4. Mistænksomhed og forurettelse er den grænseløse debatkulturs drivkraft
 5. I fremtiden er vi alle evigt fordømt til at blive bedømt ud fra vores livsspor på internettet, herunder de vrængbilleder andre har skabt af os
 6. Ifølge filosoffen Jürgen Habermas kan et møde mellem religion og politik være frugtbart og skærpe de moralske grundvalg for demokratiet – også i et samfund, der præges af såvel religiøs som sekulær mangfoldighed
 7. Med Ariel Sharon har Israel fået en leder, som er inkarnationen af det system af civil militarisme, som engang opbyggede landet, og som tilslører modsætningen mellem nationens to erklærede mål: Hvordan kan Israel både være en stat for jøder og et moderne demokrati?
 8. De partier og regeringer, som bekender sig til det illiberale demokrati, mener, at en demokratisk valgt majoritet har ret til at beslutte akkurat, hvad den vil, punktum. Men et demokrati kan aldrig være andet end liberalt, skriver journalist Göran Rosenberg i dette debatindlæg