Göran Rosenberg

Göran Rosenberg

Forfatter og journalist
Seneste artikler af
Göran Rosenberg
 • Hvor er udgangen?

  Vores verden er præget af projekter, som ikke indeholder nogen exitstrategi, men kun en anvendelsesstrategi. Atomenergi, olieboringer, krigen i Afghanistan og eurosamarbejdet er fire eksempler på projekter, hvor der tilsyneladende mangler en exitstrategi
 • Hvem truer os?

  Ingen automatiserede sikkerhedssystemer kan nogensinde hamle op med et trænet og skønsomt menneskeligt øje
 • Israel lever i sin egen verden

  Israel lever i sin egen verden. At den fire år lange blokade af Gaza, krigen mod Gaza i december 2008 og angrebet mod blokadebryderflåden mandag har mindsket Israels sikkerhed og ikke forstærket den, begynder at stå klart
 • Den europæiske syge

  Europas største udfordring er ikke at integrere muslimske indvandrere, men de europæiske landes egen tradition for at handle individuelt i egen interesse - og dermed svække det Europa, der er deres uundgåelige fællesvilkår
 • Opgør med ulighedens falske profeter

  Hvis enhver kun har sig selv at takke for sin status i samfundet, og den enes uretfærdighed dermed bliver den andens retfærdighed, mister uligheden sine grænser og begrebet retfærdighed sin mening
 • I samfundets interesse

  I vor tid er det en stadig mere udbredt opfattelse, at enhver aktivitet i samfundet skal bære sine egne omkostninger. Samfundsinteresse er et fint gammelt ord, som trænger til at få en renæssance
 • Hvad kan Obama overhovedet?

  Forhåbningerne var enorme og mandatet historisk, da Barack Obama for et år siden tiltrådte som De Forenede Staters præsident - virkeligheden har dog haft mere end svært ved at stå mål med retorikken
 • Frygt, ydmygelse, håb og en fredspris

  Frygtens politik fordrives ikke med argumenter - der må andre følelser til - håbets følelser. I dag får Obama overrakt Nobels fredspris
 • Mysteriet om krisen, der forsvandt

  Det er ikke mere end et halvt år siden, at kapitalismen så ud til at være ramt af sin værste krise siden 1930'erne, men nu er opbrudsstemningen fra dengang, der syntes at indvarsle en ny epoke, pist væk - hvad kan forklaringen være?

Sider

Mest læste
 1. Det er ren ansvarsfralæggelse, når vi sygeliggører ondskaben. Den kan vel være lige så rationel og fornuftig som det gode
 2. Seksdageskrigen for 50 år siden blev det vendepunkt, hvor den jødiske stat gik på kompromis med sin egen selvforståelse – og kompromitterede sine idealer
 3. Har den religiøse vold sit udspring i de religiøse tekster? Det mener den tyske kulturtænker Jan Assman, der analyserer ’semantisk dynamit’ frem i de monoteistiske religioners hellige bøger. Moderne samfund døjer stadig med forestillingen om en jaloux og nidkær Gud, i hvis navn det er rigtigt at dræbe
 4. Et samfund, hvor en stor majoritet tager sig retten til frit at undertrykke en minoritet, er ikke et demokrati. Men det er den vej, vores demokratier bevæger sig i
 5. Med Ariel Sharon har Israel fået en leder, som er inkarnationen af det system af civil militarisme, som engang opbyggede landet, og som tilslører modsætningen mellem nationens to erklærede mål: Hvordan kan Israel både være en stat for jøder og et moderne demokrati?
 6. De partier og regeringer, som bekender sig til det illiberale demokrati, mener, at en demokratisk valgt majoritet har ret til at beslutte akkurat, hvad den vil, punktum. Men et demokrati kan aldrig være andet end liberalt, skriver journalist Göran Rosenberg i dette debatindlæg
 7. De historiske erfaringer med ateistisk intolerance er for så vidt lige så skrækindjagende som erfaringerne med religiøs intolerance
 8. Stadigt flere børn vantrives. Kunne forklaringen være, at der bliver flere uegnede forældre?