Gorm Winther

Seneste artikler af
Gorm Winther
 • Lad hr. Smith møde hr. Marx

  Kan vi lade Adam Smith og Karl Marx’ tankegods mødes i dansk erhvervsliv, er vi et skridt nærmere succesfulde virksomheder og flere arbejdspladser
 • Grib ind nu - men på en anden måde

  Kun offentlig regulering kan skabe forhold, der ligner markedets. Derfor er en regulering nødvendig, indtil der er skabt tilstande, der ligner markedets. De indgåede overenskomster kan næppe siges, at have virket på denne måde
 • Idehistorikeren der partout vil misforstå?

  Rune Engelbreth Larsen påstår i en stort opsat to siders artikel i Information den 12. april, at de 12 ambassadørers henvendelse til statsministeren den 12. oktober 2005 ikke skulle indeholde en opfordring til at svække ytringsfriheden i sagen om Muhammed tegningerne...
 • Engelbreths lalletolerante følgagtighed

  Rune Engelbreth Larsen (REL) får endelig i et indlæg den 22.-23 april forklaret os, hvad det egentligt var, han mente i sin artikel, bragt den 12. april i Information. Dette, selvom han ikke vil erkende, at hans tolkning af den primære kilde, ambassadørernes brev til statsministeren forrige år, er fejlagtig...
 • Forplumring af historien

  SF er i fremgang, og det er kun godt, for socialismen er som metode og teori det eneste brugbare i forhold til de uhyrlige problemer, der globalt tårner sig op i disse år. Sådan var det også i 1956, et år Mikkel Plum (kronik den 28...
 • Andre er til at lege med

  Kritisk dialog Søren Rishøj begår et godt og informativt indlæg i Information d. 28. juli om det tjekkiske kommunistparti. Men konklusionen, der delvis synes at forsvare nogle SF’eres farvel til partiets historiske ståsted mellem stalinisme og socialdemokratisme forstår jeg ikke? For det europæiske venstreparti (EL), herunder en del partier i GUE/NGL- gruppen bekender sig til en lignende linje? Seks venstrefløjspartier under GUE/NGL, herunder det tyske PDS dannede et europæisk venstreparti i Rom i år...
 • Nordpå

  Den 27. april støder man i artiklen »Grønland dumper – Danmark ser til« igen ind i et eksempel på danske økonomers forkerte forståelse af de økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark...
 • Koldkrigens isnende ånde

  Man bør forholde sig kritisk over for koldkrigeren Bent Jensens historieskrivning
 • Mon grønlænderne tror på julemanden?

  I dag går de grønlandske vælgere til valg. Forhåbentlig gennemskuer de, at politikernes løfter om selvstændighed hviler på tynd økonomisk is

Sider