Gregor Noll

  • 28. februar 2003

    Irakkrigens flygtningeproblem

    For at sige det rent ud – ikke mange stater vil være villige til at tage imod de flygtninge, som en intervention i Irak vil medføre
  • 16. november 2001

    Ukritisk om krig

    Information sætter ikke spørgsmålstegn ved krigens legitimitet