Gro Emmertsen Lund

Seneste artikler af
Gro Emmertsen Lund
  • Farvel til evalueringsregimet

    Den offentlige sektor er underlagt et dyrt og omfattende evalueringstyranni. Evalueringerne tager dyrebar tid fra de ansattes kerneydelser og fører ikke nødvendigvis til bedre ydelser og velfærd. Det er derfor på høje tid, at vi fokuserer vores evalueringer