Gry Løvgren

  • Baggrund
    29. september 2015

    Støjbergs foreslåede regler er ’retspolitisk betænkelige’

    Hvis udlændingeminister Inger Støjberg i dag bliver enig med Socialdemokraterne og blå blok om strammere krav til dansk statsborgerskab med tilbagevirkende kraft, strider det mod den almindelige lovgivningsskik, lyder kritikken fra professor i forvaltningsret Carsten Henrichsen
    Integrationsminister Inger Støjberg (V) møder kritik for at ville lovgive med tilbagevirkende kraft.