Gunnar Aagaard Nielsen

 • Kronik
  29. august 2001

  Borgeren – og den Anden

  Er islam som sådan svær for os at integrere, eller må de vesteuropæiske samfund ganske enkelt nytolke borgerbegrebet? – Også i Frankrig går bølgerne højt
 • Kronik
  19. september 2000

  Djihad på retur

  Islamismen tegner sig for et væsentligt kapitel i det afsnit, der udgør den sidste fjerdedel af det tyvende århundredes brutale historieskrivning Tro & Tvivl Islamisme, islamisk fundamentalisme, islamisk integrisme og radikal islam...
 • 28. april 2000

  Islam i udvikling

  Replik til Jamal Mahjoub: Hvad er værst - enøjet læsning eller rablende amatørisme? Religion I et indlæg i Information d. 15.-16. april går Jamal Mahjoub i rette med en artikel, som jeg har skrevet i bladet den 12...
 • Kronik
  3. november 1999

  Opgør med nationen

  Det franske tidsskrift Actes sætter fokus på tendensen til kriminaliseringen af indvandrere Tro & Filosofi Det kan virke paradoksalt at understrege betydningen af de nationale grænseskel og af nationale mentale kategorier i en tid, hvor der tales så meget om det internationale samspil og om mangekulturelle samfund...
 • Kronik
  4. august 1999

  Islams stille kultur-revolution

  Hvordan kan islam forliges med en samfundsorden, hvor der skelnes mellem verdslig og religiøs sfære? Ny fransk forskning tegner et nyt billede af islam i Vesten TRO & FILOSOFI Spørgsmålet er af interesse, fordi store islamiske befolkningsgrupper er bosat i europæiske lande, der bekender sig til en sekulariseret(samfundslivets frigørelse fra det det religiøse grundlag...
 • Kronik
  15. april 1999

  Dette er ikke en krig

  I dag er der valgi Algeriet. Et land, der har kæmpet hårdt for sin uafhængighed, men hvor folket er holdt ude fra national medbestemmelse og andel i landets rigdomme Forholdet mellem Vesteuropa og den islamiske verden bliver uden tvivl et af de store anliggender i begyndelsen af det nye årtusinde...
 • 29. december 1998

  Tre modersmål søger et fædreland

  I Algeriet taler man fransk, berbisk og arabisk i en lokal variant. Men man må kun tale klassisk arabisk for magt-haverne. En kultur-kamp, der koster menneskeliv og - kultur SPROG "Et folk kan kun virke gennem sin sproglige og kulturelle arv...
 • Kronik
  21. oktober 1998

  Staten kirken og tørklædet

  Også Frankrig har sine 'tørklædesager'. De rejser en ofte heftig debat - nemlig dybest set om, hvordan moderne ikke-religiøse samfund skal integrere store befolkningsgrupper, for hvem religionen er meningsgivende for hele samfundslivet Danskernes folkekirke kan næppe forstås helt af andre end danskerne selv...
 • 15. september 1998

  Tavsheden larmer i børnenes hoveder

  Den intense dokumentarfilm 'Mémiores d'immigrés' bryder tavsheden i det franske immigrantmiljø og i det samfund, der modtog immigranterne Dokumentar Det sker, at en film, som oprindelig er produceret til fjernsynet, får en ny og lang levetid i biograferne...

Sider

 1. Kronik
  21. oktober 1998

  Staten kirken og tørklædet

  Også Frankrig har sine 'tørklædesager'. De rejser en ofte heftig debat - nemlig dybest set om, hvordan moderne ikke-religiøse samfund skal integrere store befolkningsgrupper, for hvem religionen er meningsgivende for hele samfundslivet Danskernes folkekirke kan næppe forstås helt af andre end danskerne selv...
 2. Kronik
  19. august 1997

  Totalmyten islam

  Den islamiske verden kender til skel mellem religiøs og verdslig sfære, mellem religion og stat. Fundamentalismen er et politisk fænomen, ikke et religiøst *TRO & TVIVL Frankrig har en kulørt fortid som kolonimagt i den islamiske verden, og landet har en vigtig middelhavskyst og et omfattende handelssamkvem med landene på den anden side af vandet...