Gunvor Auken

Seneste artikler af
Gunvor Auken

Sider

Mest læste
  1. Socialdemokratiets forslag om ny ret til tidlig folkepension vil give anledning til evigt tovtrækkeri. I stedet skal vi få førtids- og seniorførtidspensionen til at virke efter hensigten, skriver Gunvor Auken i dette debatindlæg
  2. Politikerne siger, at de ønsker at løfte de unge, der hverken har job eller uddannelse. Men når det kommer til stykket, mangler viljen til at sikre, at uddannelserne bliver attraktive nok for disse unge
  3. Sortering af ledige kontanthjælpsmodtagere må ikke blive en afgørelse i retslig forstand. En afgørelse, der som det næste også skal kunne ankes. Sker det, indfører vi reelt retsløshed i vores social- og beskæftigelseslovgivning
  4. Læserbrev
  5. Satspuljemidlerne skulle gå til forbedringer for de fattige og socialt sårbare. Men med tiden har den udviklet sig til en gavebod for projekter uden dokumenteret effekt
  6. Der er fokus på straffe og på kriminalitet. Men hvad er det kriminelle landskab, og kan det politisk kultiveres bedre?
  7. Den ungeydelse, som blev gennemført, da Socialdemokraterne sad i regering, gør de mest udsatte unge kontanthjælpsmodtagere lige så fattige som starthjælpsmodtagerne
  8. Økonomisk trængte kommuner sætter gang i discountaktivering af langvarigt sygemeldte for at få adgang til den høje statsrefusion. Så længe det sker, bliver fødekæden til førtidspension næppe brudt