Gunvor Auken

Artikler
 • 17. november 2008

  Brug værestedet Muhabet som inspirationskilde

  Mange offentlige institutioner og behandlingssteder kunne udnytte deres knappe ressourcer og opnå langt bedre resultater, hvis de forstod mødet med deres patienter og klienter som et gæstebud
 • Analyse
  15. september 2008

  Kriminaliteten kan nedbringes med uddannelser

  Der er fokus på straffe og på kriminalitet. Men hvad er det kriminelle landskab, og kan det politisk kultiveres bedre?
 • 30. juli 2008

  Man gør socialt forslåede unge fortræd

  Omkring 10.000 unge under 25 år, der lever alene, har i et halvt år eller mere levet under eksistensminimum. De må klare sig for den særlige kontanthjælp for unge ikke-forsørgere også kaldet ungesatsen
  En ungdomsliv for de mest udsatte på under eksistensminimum er den sikre vej ud i social og psykisk deroute.
 • Analyse
  11. juni 2008

  Tag fat i sygefraværet uden ny klapjagt

  Claus Hjort Frederiksen har netop fremlagt en plan for at nedbringe sygefraværet. Med rekordlav ledighed er de syge vores største arbejdskraftreserve. Det går ikke, at fraværet bare stiger og stiger. Forebyggelse eller fagbevægelsen er slet ikke nævnt med ét ord. Kun A-kasse-kontrol
 • Analyse
  26. marts 2008

  Sundhedsordningerskal se helt anderledes ud

  Socialdemokraterne og fagbevægelsen er gået til angreb på fradragsretten for sundhedsforsikringer, men måske er der mere perspektiv i at se på, hvordan man kan begrænse de længerevarende sygemeldinger og fastholde folk på arbejdsmarkedet
 • Analyse
  1. marts 2008

  Hvorfor ramte præriebranden ikke Vesterbro?

  Halvdelen af Vesterbros børn og unge har indvandrerbaggrund. Alligevel var der her langt færre ildspåsættelser end i andre dele af København med mange indvandrere. Et finmasket net af frivillige sociale organisationer og offentlige institutioner evner at favne de unge indvandrere på Vesterbro
 • Analyse
  18. februar 2008

  Ankestyrelsen sætter kikkerten for det forkerte øje

  Stik imod hensigten bidrager Ankestyrelsen til, at jobcentrene og sundhedsvæsenet bruger deres tid forkert. Dermed fastlåses mange på overførselsindkomst selv i en tid med lav arbejdsløshed
 • Kommentar
  1. februar 2008

  Socialdemokraterne og fagbevægelsen skal finde fremtidens fodslag

  S og fagbevægelsen er begge børn af industri-samfundet, og begge står over for store udfordringer
 • Analyse
  28. januar 2008

  300-timers-reglen blev tolket for hårdt

  Ankestyrelsen har med en principafgørelse sat en stopper for beskæftigel-sesministerens magtfuldkommenhed i spørgsmålet om 300- timers-reglen

Sider

 1. Kommentar
  30. oktober 2020

  Imamerne mangler at forklare, hvorfor muslimske piger skal gå med tørklæde

  Ved indgangen til Imam Ali Moskeen på Nørrebro besynger et korancitat kvindens kyskhed og lydighed. Men hvad siger citatet om islams seksualmoral? Og hvorfor er det kun kvinder og ikke også mænd, der skal bære tørklæde? Det mangler imamerne at svare på, skriver Gunvor Auken i dette debatindlæg
 2. Kommentar
  26. marts 2019

  Eksisterende pensionsordninger skal forbedres i stedet for at lave en ny

  Socialdemokratiets forslag om ny ret til tidlig folkepension vil give anledning til evigt tovtrækkeri. I stedet skal vi få førtids- og seniorførtidspensionen til at virke efter hensigten, skriver Gunvor Auken i dette debatindlæg
  Socialdemokratiets forslag om ny ret til tidlig folkepension vil give anledning til evigt tovtrækkeri. I stedet skal vi få førtids- og seniorførtidspensionen til at virke efter hensigten, skriver Gunvor Auken i dette debatindlæg
 3. Læserbrev
  22. februar 2022

  Klimakampen er en sag for overklassen. Den Grønne Studenterbevægelse er et godt eksempel

  Venstrefløjen i Sverige har erkendt, at den må forny sig for at få arbejderklassen med i klimakampen. Så langt er vi ikke nået herhjemme, hvor både Den Grønne Studenterbevægelse, Enhedslisten og Information har ensidigt fokus på de højtuddannede unge, skriver bestyrelsesmedlem i Foreningen til fremme af praksislæring Gunvor Auken i dette debatindlæg
 4. Læserbrev
  13. januar 2022

  Giv unge bedre adgang til Forberedende Grunduddannelse (FGU), så de kan arbejde med omsorg, håndværk og service

  Forberedende Grunduddannelse (FGU) bør gøres til en statsinstitution uden om kommunernes økonomi. På den måde kan de 45.000 unge uden arbejde og uddannelse undgå at komme på kontanthjælp og i stedet ud på arbejdsmarkedet, skriver Gunvor Auken i dette debatindlæg.
 5. Kommentar
  12. august 2010

  Bevar Københavns sidste badeanstalt

  Innovative arrangementer som 'Tømmermænds-søndage', 'Gå ren i Byen' og 'Kvindefest' lokker et stigende antal gæster til Sjællandsgade Bad. Alligevel nedlægger Københavns Kommune badeanstalten
 6. Analyse
  15. september 2008

  Kriminaliteten kan nedbringes med uddannelser

  Der er fokus på straffe og på kriminalitet. Men hvad er det kriminelle landskab, og kan det politisk kultiveres bedre?
 7. Kronik
  24. september 1997

  Det andet Frederiksberg

  Frederiksberg svarer ikke til borgerskabets drømmebillede om det gode liv langs træklædte boulevarder. Det er den kommune, hvor flest dør af alkoholskader, og hvor luftvejslidelser er almindelige på grund af livsstil, arbejdsforhold og ydre miljø SOCIALT SET Frederiksberg Kommune er noget ganske andet end drømmebilledet af den bedre middelklasse om-kring Gl...
 8. Kronik
  30. juni 1998

  På vej mod en social reform

  I morgen træder en række nye sociale love i kraft. Dagens kronikør har set på dem i en sammenhæng - som 'den stille revolution' I morgen træder en række nye sociale love i kraft som erstatning for bistands- loven...