Gunvor Auken

Seneste artikler af
Gunvor Auken
 • Stigende fravær overgår i dag antallet af ledige

  Bureaukrati, øget arbejdspres og stress betyder et stærkt stigende fravær på jobbet. Den næste politiske lækkerbisken bliver at få tag om fraværet i en tid, der skriger på erfaren arbejdskraft. Sygefraværet er i dag større end antallet af ledige
 • Øget social ulighed

  En ligestillingskommission, der skal se på, hvad der samfundsmæssigt er kommet ud af ligestillingen i alle typer af familier er påtrængende ikke mindst nu, hvor der er mangel på arbejdskraft
 • Flere skubbes i den sociale massegrav

  Ny undersøgelse af effekten af 300-timers-reglen, rejser spørgs-målet, om reglen reelt skubber flere endnu længere væk fra arbejds-markedet, hvor hensigten var det modsatte?
 • Medarbejdere i medvind løfter blikket

  I stedet for at hive alle skufferne ud af jammer-kommoden, fordi der mangler kvalificerede medarbejdere på alverdens områder, er der grund til at glæde sig over, hvad manglen fører til af nytænkning og reformer
 • Gulerødderne hænger for højt

  Det var en fornøjelse at læse Det radikale Venstres beskæftigelsespolitiske ordfører Elisabeth Gedays artikel Jordbær og Hotjob i Information den 12. august. Elisabet Geday håner og går i rette med både den nye aftale om integrationspakken - som hendes parti ikke er en del af - og reglen om at kontanthjælpsmodtagere efter seks måneder får deres hjælp nedsat...
 • Et samfund for alle eller de stærkes samfund

  Klapjagt på kontanthjælpsmodtagere og skrappe incitamentsydelser over for de etniske minoriteter, der ikke er til at leve for. Det er politisk tankevækkende, at de rige skal have loft over deres skat - og forgyldes, mens de fattige får loft over kontanthjælp, for ellers vil de nok ikke arbejde - men de forarmes
 • Marionetdukken og kontanthjælpsloftet

  Marionetdukken, socialminister Eva Kjer Hansen, fik sine udtalelser synkroniseret, for hvis hun giver de mange sociale hjælpeorganisationer ret i, at de udsatte grupper har fået det værre de sidste fire år på grund af udviklingen i deres indkomstforhold, ja så styrker hun kravet om, at kontanthjælpsloftet skal afskaffes, og starthjælpen til flygtninge og indvandrere samt ungeydelsen til kontanthjælp under 25 år skal forbedres
 • Mentor - menneskelighed eller mammon?

  Det centrale ved en mentor er medmenneskelighed og ikke mammon og marked
 • Efterlønsreform kræver kulegravning frem for kvælergreb

  Der må ikke røres ved skattestoppet, skønt det øger uligheden. Der må heller ikke røres ved værdistigningerne på velhaveres ejerboliger i og ved storbyerne, skønt de øger uligheden. Men der må gerne røres ved efterlønnen, skønt det øger uligheden. Hvordan kan det politisk komme dertil, og hvorfor dette kissejav med at ændre netop efterlønsordningen?

Sider

Mest læste
 1. Der er fokus på straffe og på kriminalitet. Men hvad er det kriminelle landskab, og kan det politisk kultiveres bedre?
 2. Ved indgangen til Imam Ali Moskeen på Nørrebro besynger et korancitat kvindens kyskhed og lydighed. Men hvad siger citatet om islams seksualmoral? Og hvorfor er det kun kvinder og ikke også mænd, der skal bære tørklæde? Det mangler imamerne at svare på, skriver Gunvor Auken i dette debatindlæg
 3. Frederiksberg svarer ikke til borgerskabets drømmebillede om det gode liv langs træklædte boulevarder. Det er den kommune, hvor flest dør af alkoholskader, og hvor luftvejslidelser er almindelige på grund af livsstil, arbejdsforhold og ydre miljø SOCIALT SET Frederiksberg Kommune er noget ganske andet end drømmebilledet af den bedre middelklasse om-kring Gl...
 4. At forebygge, at det socialt går galt for mennesker sparer penge
 5. Politikerne siger, at de ønsker at løfte de unge, der hverken har job eller uddannelse. Men når det kommer til stykket, mangler viljen til at sikre, at uddannelserne bliver attraktive nok for disse unge
 6. Den socialdemokratiske regering bør tage den tidligere regerings seniorpension til sig og forbedre den. Giv arbejdsløse ældre reel mulighed for at søge den og lad regionerne foretage vurderingen af sagerne, skriver Gunvor Auken i dette debatindlæg
 7. Ankestyrelsen har med en principafgørelse sat en stopper for beskæftigel-sesministerens magtfuldkommenhed i spørgsmålet om 300- timers-reglen
 8. Halvdelen af Vesterbros børn og unge har indvandrerbaggrund. Alligevel var der her langt færre ildspåsættelser end i andre dele af København med mange indvandrere. Et finmasket net af frivillige sociale organisationer og offentlige institutioner evner at favne de unge indvandrere på Vesterbro