H. C. Grau Nielsen

  • 7. august 2002

    Når nøden er størst

    BEHOVET for nødhjælp til landene i det sydlige Afrika er stort. Hjælpen skal frem, og det skal være nu, før situationen udvikler sig til en egentlig katastrofe for millioner af mennesker...
  • 30. oktober 2000

    Nej til Hell’s Angels 2

    Forebyggelse er bedre end helbredelse – også når det gælder gadebander Socialt Venstre har udstedt en garanti om, at skatten vil blive frosset fast på sit nuværende niveau, når de får regeringsmagten...