Hanne Agersnap

Seneste artikler af
Hanne Agersnap
  • Valgte VK-regeringen DF’s støtte frem for konventionerne?

    Var det en bevidst politisk beslutning, da Integrationsministeriet genoptog den ulovlige sagsbehandling af indfødsretssager for danskfødte statsløse tilbage i 2009? For mig at se viser de seneste afhøringer i Statsløsekommissionen, hvordan sagsbehandlingen af indfødsretssager var dybt infiltreret af Dansk Folkepartis holdninger og hensyntagen til DF
  • Forskernes frihed skal garanteres i loven

    Vi må se på, om universitetslovens regler om forskningsfrihed er klare nok til, at universiteterne ikke kan acceptere vilkår for eksterne bevillinger, som umuliggør forskernes forskningsfrihed