Hanne Knude Palshof

  • Kronik
    6. juli 2020

    Dyr og menneskers sundhed hænger uløseligt sammen

    Næsten to tredjedele af alle kendte humane patogener – det vil sige organismer som bakterier, parasitter og vira, der kan udløse en sygdom hos mennesker – stammer oprindeligt fra dyr. Det betyder, at menneskers og dyrs sundhed er uløseligt forbundne. Og at det er vigtigt, at vi kigger på det samlet, skriver Hanne Knude Palshof og Adam Estrup, henholdsvis formand for Den Danske Dyrlægeforening og administrerende direktør i Veterinary Industry Nordic, i denne kronik
    Kilden til COVID-19 er ikke fuldt identificeret endnu. Men da de fleste coronavira netop er zoonotiske, taler sandsynligheden for, at COVID-19 stammer fra et dyr. Og blandt forskere er der enighed om, at kilden sandsynligvis skal findes hos flagermus. Samlet set underbygger det budskabet om, at en af de bedste måder at forebygge fremkomsten af smitsomme sygdomme som den aktuelle er at beskytte dyrs sundhed, skriver dagens kronikører.