Hans Henningsen

Seneste artikler af
Hans Henningsen
  • Ministre på anklagebænken for brud på grundloven

    En gruppe borgere har af hensyn til og bekymring for grundloven og demokratiet nu vendt sig til dommerne i landsretten for at finde ud af, om Lissabon-traktaten må vedtages uden en folkeafstemning
  • Grundlovsdag og Grundlovsbrud

    Lissabontraktaten griber ind i den grundlovsbestemte beslutningsret i så omfattende og ubestemt omfang, at det er uforeneligt med Grundloven. Derfor har 28 personer rejst en retssag mod bl.a. statsministeren
  • Den diskussion, Europa trænger til

    To tyske sværvægtere har op til 50-årsjubilæet åbnet ballet om EU's demokratiunderskud og magtfordelingen i fremtiden. Vore tre kronikører har deres eget bud på en nyordning - f.eks. at landene skal kunne deltage i samarbejdet uden at tiltræde samtlige samarbejdsaftaler