Hans Henrik Fafner

Seneste artikler af
Hans Henrik Fafner

Sider

Mest læste
  1. Israel har malet sig selv op på i et forsyningsmæssigt hjørne og kan ikke forventes at ville give slip på dyrebare ressourcer
  2. Egyptens Muslimske Broderskab har aflæggere mange steder i den arabiske verden, hvis ledere har vanskeligt ved at håndtere organisationen
  3. Mens nogle dele af Mellemøsten vælter i vand, er hanerne tomme i andre. Fordelingen af ressourcerne er det vigtigste punkt i forsøget på at opnå fred i regionen TEL AVIV - 200...
  4. En femtedel af de israelske børn lever nu under fattigdoms-grænsen. Minister-præsident bebuder initiativer TEL AVIV - Israels ministerpræsident, Ehud Barak, bebudede i forrige uge, at han agter at iværksætte en række hurtige initiativer for at komme landets fattigste til hjælp...
  5. Den rige oliestat vil af med fattige trosfæller FORMAT - SOMMERTILLÆG TEL AVIV - Saudi Arabien er ved at blive løbet over ende af jobsøgende udlændinge. Fattige muslimer i Den tredje Verden håber på at få deres beskedne andel af oliemilliarderne som middel til at trække sig selv og deres nærmeste familie ud af nøden...
  6. Er det palæstinen-siske selvstyres sidste dage kommet? I Jericho ser man ikke alt for lyst på fremtiden
  7. I kølvandet på byggeriet af sikkerhedsmuren optrappes indsatsen for at styrke den jødiske befolkning i Østjerusalem
  8. Bosætterbevægelsen har siden 1968 bragt mere end 150.000 israelske borgere til de besatte områder Bosætterhistorie TEL AVIV - I påskedagene i 1968 festligholdt en lille gruppe den jødiske sederaften på Park Hotel i Hebron...