Hans Henrik Fafner

Artikler
 • 26. januar 2006

  Tal med Hamas!

  Resultatet af gårsdagens palæstinensiske parlamentsvalg bliver med stor sandsynlighed en samlingsregering. Fatah, som har siddet forrest i den palæstinensiske nationalbevægelse i fire årtier, må se sin dominans brudt som følge af beslutningen om at give folket det frieste flerpartivalg, som til dato er set i den arabiske verden...
 • 10. februar 2006

  Sharons slagskygge

  Israels fungerende ministerpræsident, Ehud Olmert, taler om fred. Men i samme åndedrag afviser han nogen form for forhandling med en regering bestående af Hamas, som blev den store vinder af januar måneds palæstinensiske parlamentsvalg og er på vej til at præsentere selvstyrets kommende regeringschef...
 • 23. februar 2006

  Skub ikke Hamas

  HAMAS HAR OGSÅ et mildest talt anstrengt forhold til mangt og meget, og ingen kan undre sig over, at den israelske tillid ligger på et meget lille sted. Men gennem mere end et år har organisationen faktisk respekteret en våbenhvile, som den tilbyder at overholde fremover. Hamas-ledelsen afviser ganske vist fortsat at anerkende Israel, men er dog kommet langt i retning af den ønskede moderation ved netop denne våbenhvile
 • 26. april 2006

  Der kommer mere

  Kun få af de kendte terrorgrupper har et klart afgrænset antal medlemmer. For det meste er de en ideologisk kerne omgivet af en diffus masse, der ofte er ligeså meget folkestemning som noget andet. Krig mod sådan en størrelse er en kamp mod vindmøller. Læren af Dahab må derfor være, at der vil komme mere, medmindre Vesten indser krigens natur og sadler om, så man i stedet tackler Mellemøstens problemer med forståelse og imødekommenhed.
 • 16. juni 2006

  Konfliktløsning på gulvplan

  Vejen ud af det aktuelle morads må derfor være at begynde helt på gulvplan, helt uden store armbevægelser og ambitioner om at løse det hele i en håndevending. Muligvis har Ahmed Yusef ret i, at en løsning vil tage 60 år eller mere, men for at selv denne tidsramme skal holde, må man begynde et sted. Fødevaresikkerhed for palæstinenserne og tryghed for israelerne er blot et par elementer, der kan flytte konflikten bort fra afgrunden og tættere på en form for hverdag. Skolegang, fast arbejde og trygge rammer om familien. Der kommer ingen løsning ud af Olmerts planer om at annektere dele af Vestbredden eller af Haniyehs afvisning af tidligere aftaler med Israel, men det kan hverken Abbas eller internationale indsatser rykke ret meget ved. Hvad der derimod kan ændre billedet er at give de to befolkninger en tro på et meningsfuldt liv side om side, og det får man ikke fra store politiske planer, som ingen længere tror på i den del af verden.
 • 26. juni 2006

  Olmerts krigserklæring

  Hamas har, som vi efterhånden har hørt gentaget en del gange, ikke tænkt sig at godtage dette, idet det indbefatter en implicit anerkendelse af Israel indenfor 1967-linjerne. Netop dette forhold har Ehud Olmert brugt som argument for at fortsætte ufortrødent med sin konvergensplan, der som bekendt også sigter mod en permanent grænsedragning med israelsk annektering af dele af Vestbredden. Og med dette har den brede palæstinensiske befolkning erkendt, hvad mange utvivlsomt har vidst længe, at der alligevel ikke er noget at forhandle om, hvilket har lukket yderligere luft ud af Mahmoud Abbas. RESULTATETSTODKRYSTALKLART i går, da palæstinensere angreb en militær stilling inde i selve Israel. Angrebet følger kort efter at Hamas har bebudet, at den 18 måneder lange våbenhvile nu er slut. Det er nærliggende at pege på Olmerts plan som en faktor. Nøgleordet er konvergens, som betyder, at bosætterne principielt blot flyttes til andre bosættelser, hvorved det allerede noget illusoriske håb om nogensinde at komme tilbage til 1967-linjerne slukkes yderligere. Det hele skaber israelsk splittelse og palæstinensisk bitterhed, og alle må nu indse faren ved at lade Olmert fortsætte sin nødvendige, men utilstrækkelige bosættelsesrømning som uni-lateralt one man-show.
 • 29. juni 2006

  Vi har set det før i Mellemøsten

  Ved på denne måde at svare igen, ikke ved at fremsætte trusler, hvad angår den bortførte soldat og dennes ve og vel, men ved at flytte fokus til en anden bortførelse i en anden del af landet, har de palæstinensiske grupper placeret den mægtige israelske hær præcis i den situation, man kunne have forudset. Ingen palæstinenser forventer at kunne besejre Israel militært, men ved at benytte guerilla-taktikkens fordele til det yderste, kan små militante grupper engagere overmagten på en særdeles uforudsigelig måde, hvilket ser ud til at være godt på vej. Mulighederne for at få den bortførte soldat ud i live synes derfor ikke de bedste ved at benytte den tunge militære fremgangsmåde. Det er heller ikke videre befordrende for kompromis-søgende palæstinensiske kræfter som præsident Mahmoud Abbas, der længe har søgt at overbevise sin befolkning om, at der er en israelsk fredspartner. Der er ikke mange ressourcer tilbage at tære på blandt palæstinenserne, men idet udsigterne til alternative løsninger er så ringe, som de er lige nu, vil det være naturligt at konkludere, at folk atter går i retning af radikaliseringen. Mellemøsten har en lang tradition for at erklære alle fredshåb for døde, hvilket flere gange har vist sig at være forhastet, men denne gang forekommer det vanskeligt at se, hvor man overhovedet skulle vende sig for at mobilisere nyt håb.
 • 7. juli 2006

  Det internationale ansvar

  t blive beskudt med palæstinensiske Qassam-raketter er uacceptabelt. Det kan der ikke være tvivl om. Der kan heller ikke herske tvivl om berettigelsen i Israels ønske om at se angrebene standset, hvorimod man kan stille en del spørgsmålstegn ved de metoder, som er blevet taget i brug for at opnå dette mål.
 • 17. juli 2006

  Hold Syrien udenfor

  Regionen har længe befundet sig i en strømhvirvel, den ikke selv formår at trække sig ud af. Den skriger på, at verdenssamfundet tager sit ansvar alvorligt og træder ind med mere end hensigtserklæringer. FN kunne forleden ikke enes om at fordømme Israels operationer på Gazastriben. Hvis G8, EU og andre organer med potentiel indflydelse heller ikke kan blive enige om at holde Syrien udenfor kan det hele blive meget værre. Det bliver vanskeligere for hver dag, der går - og pludselig vil det være for sent.

Sider

 1. 3. november 2004

  Husødelæggelser er dagens orden

  Dansk fredsvagt var til stede da israelske soldater natten til i går ødelagde palæstinensisk hjem efter bombeangreb i Tel Aviv
 2. 26. juli 1999

  Vandet kan føre til krig i Mellemøsten

  Mens nogle dele af Mellemøsten vælter i vand, er hanerne tomme i andre. Fordelingen af ressourcerne er det vigtigste punkt i forsøget på at opnå fred i regionen TEL AVIV - 200...
 3. 11. juli 2000

  Saudi Arabien løbet over ende af fattige muslimer

  Den rige oliestat vil af med fattige trosfæller FORMAT - SOMMERTILLÆG TEL AVIV - Saudi Arabien er ved at blive løbet over ende af jobsøgende udlændinge. Fattige muslimer i Den tredje Verden håber på at få deres beskedne andel af oliemilliarderne som middel til at trække sig selv og deres nærmeste familie ud af nøden...
 4. 24. marts 2003

  En kattens krig

  *Indtil videre er 240 hunde og katte blevet undsat i Tel Aviv. Deres ejere er som tusindvis af andre israelere rejst til Eilat ved Det røde Hav eller udlandet i frygt for irakiske missiler, og har i skyndingen glemt alt om de firbenede venner...
 5. 22. november 1999

  Social ulighed vokser i Israel

  En femtedel af de israelske børn lever nu under fattigdoms-grænsen. Minister-præsident bebuder initiativer TEL AVIV - Israels ministerpræsident, Ehud Barak, bebudede i forrige uge, at han agter at iværksætte en række hurtige initiativer for at komme landets fattigste til hjælp...
 6. 20. februar 2002

  Israel holder på vandet

  Israel har malet sig selv op på i et forsyningsmæssigt hjørne og kan ikke forventes at ville give slip på dyrebare ressourcer
 7. Analyse
  22. marts 2000

  Indtoget i Jerusalem

  Israels skepsis over for Vatikanet næres i høj grad af debatten om kirkestatens forhold til de nazistiske jødeforfølgelser Det var den oprindelige hensigt, at den romersk-katolske kirkes pave Johannes Paul II under sit besøg i Israel i denne uge skulle møde landets to overrabbinere ved Vestmuren...
 8. 30. august 1999

  Den hæklede kalot

  Bosætterbevægelsen har siden 1968 bragt mere end 150.000 israelske borgere til de besatte områder Bosætterhistorie TEL AVIV - I påskedagene i 1968 festligholdt en lille gruppe den jødiske sederaften på Park Hotel i Hebron...