Hans Henrik Roholm

  • Kronik
    24. juni 2004

    Fusioner koster

    For at undgå et erfarings- og kvalitetstab er det bydende nødvendigt at udarbejde en synergiplan med hvad der kan og skal blive bedre totalt i forbindelse med en fusion i det offenlige