Hans Lassen

 • Kronik
  25. januar 2020

  37 timers aktivering får ikke indvandrere i arbejde. Men her er tre indsatser, der gør

  Regeringens nye forslag bygger på en antagelse om, at ikkevestlige indvandrere skulle have en særligt lav jobmotivation. Det er ikke tilfældet. Problemet er den haltende kvalitet af den eksisterende integrations- og beskæftigelsesindsats, skriver integrationskonsulent Hans Lassen i dette debatindlæg
  Kvindelige flygtninge bliver kun sendt ud i virksomhedsrettet aktivering halvt så ofte som det, der er tilfældet for de mandlige flygtninge, selv om vi ved, at den virksomhedsrettede aktivering har gode beskæftigelseseffekter. På billedet er Suad Alosh og Jasmina Hadzialic (th) i virksomhedspraktik på restaurant i Esbjerg.
 • Kommentar
  23. marts 2011

  Myten om den fejlslagne integration slår til igen

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er seneste bidragyder af overfladiske opgørelser over Danmarks påståede integrationsproblemer
 • Kommentar
  8. september 2010

  Ens beskæftigelse, uanset hudfarve

  Alle seriøse planer for Danmarks økonomiske fremtid må bygge på massive investeringer i integration. Og målet for de kommende års integrationsindsats må være ens beskæftigelse for alle, uanset hudfarve
 • Kronik
  9. september 2009

  Skal integrationen kortsluttes?

  Integrationen er en megasucces. Hver dag går mere end 214.000 nydanskere på arbejde efter at have sendt deres børn i skole. En udvikling opnået uden forbud og særlovgivning. Men i stedet for at fokusere på, hvordan integrationen kan blive endnu bedre, har de konservative valgt at sende et mistillidssignal til ikke-vestlige indvandrere
  Hvem er det, der reelt efterspørger f.eks. et burkaforbud? Det er i hvert fald ikke de danske virksomheder, som tværtimod på fornem vis har vist, at de er i stand til at håndtere integrationen ved hjælp af de redskaber, der allerede er til rådighed, siger Torben Møller-Hansen og Hans Lassen.
 • Kronik
  15. december 1997

  VBS-syndromet

  Det er et afgørende - men hovmodigt - træk ved danskheden, at vi tror, vi har skabt verdens bedste samfund: VBS. Og det skal hverken de fremmede eller EU komme og ødelægge RET BESET Debatten om de fremmede kan kort sammenfattes som en holdeplads for stereotyper...
 • 7. november 1997

  Bekymringernes dominans

  Vi ved ikke, hvor vi skal gå hen med vores etiske, sociale og økologiske bekymringer. Men tilsammen giver bekymringerne potentiale for massive omvæltninger PARADIGMESKIFT Mit essay fra den 4...
 • 4. oktober 1997

  De tre socialdemokratier

  Refleksioner over socialdemokratismens totale dominans, venstrefløjens død og marxismens genopståen hos kapitalen ESSAY På tirsdag vil åbningstalen ved Folketingets åbning blive holdt af Poul Nyrup Rasmussen, formand for Midtersocialdemokraterne, også kaldet for liste A, som er de eneste socialdemokrater i folketinget, der kalder sig selv for socialdemokrater...
 1. Kronik
  25. januar 2020

  37 timers aktivering får ikke indvandrere i arbejde. Men her er tre indsatser, der gør

  Regeringens nye forslag bygger på en antagelse om, at ikkevestlige indvandrere skulle have en særligt lav jobmotivation. Det er ikke tilfældet. Problemet er den haltende kvalitet af den eksisterende integrations- og beskæftigelsesindsats, skriver integrationskonsulent Hans Lassen i dette debatindlæg
  Kvindelige flygtninge bliver kun sendt ud i virksomhedsrettet aktivering halvt så ofte som det, der er tilfældet for de mandlige flygtninge, selv om vi ved, at den virksomhedsrettede aktivering har gode beskæftigelseseffekter. På billedet er Suad Alosh og Jasmina Hadzialic (th) i virksomhedspraktik på restaurant i Esbjerg.