Hans Peter Baadsgaard

  • 4. juli 2003

    Frit valg

    USA HAR skruet bissen på i kontroversen med EU om de gensplejsede afgrøder. Og skruet op for en skinger tone, som den bioteknologiske industri ellers har forsøgt og igen har forladt i Europa – efter at have brugt en del millioner på virkningsløse reklamekampagner...
  • 26. juni 2001

    Frit valg

    Universiteterne skal kunne vælge at bevare den nuværende styreform