Hardy Hansen

 • Læserbrev
  22. maj 2020

  Socialdemokratiet bør udvikle en ny og mere ambitiøs udviklingspolitik til den nye tid

  Socialdemokratiet bør gå forrest og starte diskussionen om en højere udviklingsbistand. Der bør gives flere penge til udviklingslandene, og kreative regnemetoder bør ændres – især nu, hvor klimamålene også skal nås, skriver Hardy Hansen og Kjeld Aakjær i dette debatindlæg
 • Læserbrev
  7. december 2017
 • Kronik
  27. juni 2016

  Venstrefløj, foren dig

  Det er tid til at samle kræfterne på venstrefløjen, så Danmark igen kan komme på et bæredygtigt spor på såvel miljø-, økonomi- som velfærdsfronten
  Danmark bør øge beskatningen af de rigeste, der har den største opsparingstilbøjelighed. Staten bør bruge noget af provenuet til en social omfordeling til fordel for de fattigste, der har en høj forbrugskvote, hvilket optimalt øger efterspørgslen.
 • Kommentar
  5. marts 2012

  Finanspagten hjælper ikke EU ud af krisen

  Garanten for et økonomisk stabilt Europa er Finanspagten, lyder det fra tilhængerne. Problemet er bare, at den slet ikke gør noget ved den aktuelle krise – tværtimod
 • Læserbrev
  14. oktober 2011

  Arbejdsgiverne bør ofre sig

  I forbindelse med de kommende trepartsforhandlinger påpeger arbejdsgiverne, at Danmark har en dårlig konkurrenceevne. Heldigvis har arbejdsgiverne gode muligheder for at forbedre denne
 • Kronik
  12. maj 2011

  Farvel til Danmarks vigtigste krisestyringsinstrument

  Regeringens forslag til ny budgetlov vil afmontere finanspolitikken som instrument til krise- og arbejdsløshedsbekæmpelse. Samtidig sættes det kommunale selvstyre og grundvelfærd under forøget pres
  Den nye budgetlov vil gøre det vanskeligere for kommunerne selv at prioritere, hvordan penge til velfærd som f.eks. børnehaver skal prioriteres.
 • Kommentar
  12. august 2010

  Nej til grundlovsbrud

  Når regeringen forsøger at afgive suverænitet til EU på grundlag af et simpelt flertal i Folketinget og lader den hånt om Grundlovens klare bestemmelser
  Både af hensyn til Grundloven og af hensyn til mulighederne for, at en ny regering kan føre en økonomisk politik, der bringer Danmark ud af krisen, er S, SF og de radikale nødt til at stemme imod regeringens forsøg på at indføre EU's konvergenskrav ad bagvejen.
 • Kommentar
  4. december 2009

  Finansloven er en bytter

  Regeringen har - uden at inddrage oppositionen - forhandlet en ny finanslov med Dansk Folkeparti på plads. Regeringen indtænker ikke samtale og dialog som en del af den demokratiske proces, men magter kun at tælle til 90. Det har skabt en dårlig finanslov
 • Kronik
  23. november 2007

  Det nye folketing bør sikre en EU-folkeafsteming

  Den nye Lissabon-traktat giver den største politiske ændring i og magtoverdragelse til EUi hele fællesskabets historie
  Den nye Lissabon-traktat giver den største politiske ændring i og magtoverdragelse til EUi hele fællesskabets historie

Sider