Heidi Mengel—Christensen

  • Kronik
    5. januar 2012

    Man bliver ikke integreret, bare fordi man flytter ud af asylcentret

    Regeringen lægger op til at behandle asylansøgere værdigt. Det indebærer bl.a., at de skal have mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene. Men der skal langt mere til, hvis man vil sikre at asylansøgernes kompetencer skal kunne udnyttes på det danske arbejdsmarked
    Retten til at flytte ud af asylcentrene og søge arbejde i Danmark, er for mange asylansøgere vigtige skridt i den rigtige retning. Men det er langt fra gjort med det, understreger dagens kronikør.