Helge Rørtoft-Madsen

Seneste artikler af
Helge Rørtoft-Madsen
 • Hvor er debatten om bankunionen?

  Regeringen skylder svar – den kan ikke blive ved med at gemme sig bag Justitsministeriet. Vi borgere har krav på langt mere folkeoplysning om EU’s bankunion, for det er langtfra sikkert, at den skærmer os mod at betale for fremtidige bank- og finanskriser
 • Ministre på anklagebænken for brud på grundloven

  En gruppe borgere har af hensyn til og bekymring for grundloven og demokratiet nu vendt sig til dommerne i landsretten for at finde ud af, om Lissabon-traktaten må vedtages uden en folkeafstemning
 • Grundlovsdag og Grundlovsbrud

  Lissabontraktaten griber ind i den grundlovsbestemte beslutningsret i så omfattende og ubestemt omfang, at det er uforeneligt med Grundloven. Derfor har 28 personer rejst en retssag mod bl.a. statsministeren
 • Det nye folketing bør sikre en EU-folkeafsteming

  Den nye Lissabon-traktat giver den største politiske ændring i og magtoverdragelse til EUi hele fællesskabets historie
 • Ebbe Kløvedal Reich og folkeligheden

  Med sin afstandtagen har statsministeren givet forfatteren ny aktualitet, og det har Irakkrigen også. Han og Søren Krarup kunne udmærket være i stue sammen, men i fortolkningen af Grundtvig og forståelsen af sand folkelighed skiltes vandene drastisk
 • Den diskussion, Europa trænger til

  To tyske sværvægtere har op til 50-årsjubilæet åbnet ballet om EU's demokratiunderskud og magtfordelingen i fremtiden. Vore tre kronikører har deres eget bud på en nyordning - f.eks. at landene skal kunne deltage i samarbejdet uden at tiltræde samtlige samarbejdsaftaler
Mest læste
 1. Med sin afstandtagen har statsministeren givet forfatteren ny aktualitet, og det har Irakkrigen også. Han og Søren Krarup kunne udmærket være i stue sammen, men i fortolkningen af Grundtvig og forståelsen af sand folkelighed skiltes vandene drastisk
 2. Lissabontraktaten griber ind i den grundlovsbestemte beslutningsret i så omfattende og ubestemt omfang, at det er uforeneligt med Grundloven. Derfor har 28 personer rejst en retssag mod bl.a. statsministeren