Henrik Gade Jensen

 • Kronik
  23. december 2017

  Fundamentet for magtens tredeling blev lagt julenat

  Hvis Gud er total i sin magt, er kun teokratiet muligt, og Guds regler vil gælde over alt i samfundet. Demokratiet kræver en Gud, der kender til magtbegrænsning og delegerer myndighed. Det gjorde han julenat for 2017 år siden
  Hvis Gud er total i sin magt, er kun teokratiet muligt, og Guds regler vil gælde over alt i samfundet. Demokratiet kræver en Gud, der kender til magtbegrænsning og delegerer myndighed. Det gjorde han julenat for 2017 år siden
 • Kronik
  3. februar 2017

  Der kan kun være trosfrihed for dem, der kan tøjle deres Gud

  Vi kan sagtens klare os i århundreder uden at gå i kirke, for den kristne orden og moral er indlejret i os, vores samfund og hele vores opfattelse af frihed. Men vi skal lade være med at tro, at det kun er de andre, der er religiøse, og at vi kan rumme dem med vores udstrakte religiøse tolerance. Det kan vi ikke; det kan vores samfund ikke
  Sognepræst på Lolland Henrik Gade Jensen, der er dagens kronikør, skriver, at det ikke gør noget, at der går årtier og måske århundreder, uden at vi går i kirke. For ifølge kronikøren var Jesu offerdød så effektfuld og de første kristne menigheder så kraftfulde, at der blev skabt en civilitet og orden med næsten vedvarende åndelig energi.
 • Kommentar
  19. november 2014

  Opgøret med venstrefløjens revolutionsromantikere mangler stadig

  Vi er slet ikke nået til bunds i debatten om venstrefløjens voldsforherligelse. Journalister spørger ikke kritisk ind til de tidlige revolutionære, der tværtimod accepteres som en slags idealister i fest og farver
 • Kronik
  14. august 2014

  Nærværets sidste bastion

  Politikerne vil effektivisere og centralisere folkekirken. Men friheden ligger i det lokale, og samfundet burde i stedet lære af folkekirken: en flad organisation med stor autonomi, hvor ingen taler på andres vegne, og hver forvalter sit embede med stor ansvarlighed
  Folkekirken har mirakuløst bevaret lokalismens logistik, små sogne og med klar lokal synlighed omkring tusind år gamle kirkebygninger.
 • Kommentar
  30. juli 2012

  Danmark vil miste sin sociale naivitet

  Frem til 2030 vil danskerne indse, at de ikke kan leve på andres nåde, og at det er tid til at stå på egne ben
 • Kronik
  16. januar 2012

  Der var velfærd før velfærdsstaten

  Danskerne tror, at de fattige først fik noget at spise, da vi fik offentlige overførsler, at vi først fik lægehjælp, da politikerne udarbejdede en sundhedspolitik — ja, at velfærd først opstod med velfærdsstaten. Men faktisk lagde velfærdsstaten en dæmper på det private initiativ, som tidligere havde stået for danskernes velfærd
  Mange af de institutioner, der i dag opfattes som offentlige, blev oprindeligt oprettet af private. Erhvervsskolerne er et af mange eksempler.
 • Kronik
  14. december 2011

  Afhængighed forveksles med fattigdom

  ’Carina’ lever bedre end fortidens fyrster, kejsere og konger. Spørgsmålet er ikke, om hun har for lidt eller for meget, men hvordan hun genvinder grebet om det stolte liv
  Der er råd til at fylde indkøbsvognen, også hvis man er på overførselsindkomst. Men selv om man ikke lever i materiel fattigdom, kan et liv i afhængighed af overførsler sagtens føles fattigt, påpeger dagens kronikør.
 • Kronik
  22. november 2011

  Ingen frihed uden folkekirken

  Adskiller man stat og kirke, kan vi frigøre os fra det religiøse liv, lyder det fra mange ateister og fritænkere. De bliver slemt skuffede. Resultatet vil blive det stik modsatte
  Folkekirken kan rumme både pirater i præstekjoler, ninjaer og Pippi Langstrømpe. Rummeligheden er et værn mod, at kirken frarøver os friheden.
 • Kronik
  9. juli 2011

  Hvem var de danske spioner?

  Mens de fleste vestlige lande har afsløret sovjetiske spioner i hobetal højt oppe i deres embedsapparatet, var der tilsyneladende ingen højtstående danskere i KGB's tjeneste under Den Kolde Krig. Kan det virkelig passe? Hvorfor må almindelige mennesker ikke få adgang til arkiverne, så vi kan se efter?
  Svingede Stalin også taktstokken over for danske beslutningstagere?

Sider

 1. Klumme
  29. april 2022

  Rasmus Paludan er en nyttig idiot, som vi alle har gavn af

  Det forkerte og anstødelige er det, der driver samfundet fremad og nedbryder tabuer. Derfor er Paludans demonstrationer funktionelle. Han præparerer borgerne, især nye borgere, på karakteren af et sekulært samfunds syrebad, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Rasmus Paludans demonstrationer bevirker det, som alle ønsker, nemlig at fremtvinge almen accept af et sekulært samfund med ytrings- og krænkelsesfrihed, skriver Henrik Gade Jensen.
 2. Klumme
  22. marts 2022

  Det er kontroversielt at begrænse gymnasieelevers frie skolevalg, men har vi reelt et valg?

  Hensigten med at tvangsfordele gymnasieelever for at opnå mindre social segregering er god. Men er det rimeligt at begrænse de unges frie valg og lade dem betale prisen for en fejlslagen udlændingepolitik? Det er en afvejning mellem ondt og ondt, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Som flere andre gymnasier har Høje Taastrup kæmpet med dalende elevtal.
 3. Klumme
  25. november 2021

  Man har ingen ret til at smitte andre, derfor er tvangsvaccination helt legitimt

  Det ville være legitimt, hvis staten insisterede på, at alle borgere skulle coronavaccineres. Det er ikke en begrænsning af frihed, men en forudsætning for frihed. Når staten alligevel bør være varsom med tvangsforanstaltninger, beror det på en praktisk betragtning, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Hvis man ikke vil lade sig vaccinere, må man leve sit liv i privatsfæren, så længe man kan og orker det. Når fornuften indfinder sig med et par vaccinationer, kan man atter joine fællesskabet, skriver Henrik Gade Jensen.
 4. Kronik
  16. januar 2012

  Der var velfærd før velfærdsstaten

  Danskerne tror, at de fattige først fik noget at spise, da vi fik offentlige overførsler, at vi først fik lægehjælp, da politikerne udarbejdede en sundhedspolitik — ja, at velfærd først opstod med velfærdsstaten. Men faktisk lagde velfærdsstaten en dæmper på det private initiativ, som tidligere havde stået for danskernes velfærd
  Mange af de institutioner, der i dag opfattes som offentlige, blev oprindeligt oprettet af private. Erhvervsskolerne er et af mange eksempler.
 5. Klumme
  28. februar 2022

  Når det brænder på, er tvangsbortadoption ofte det bedste for barnet

  Ideelt set burde tvangsbortadoption og -fjernelse aldrig finde sted, men står vi i valget mellem ondt og værre, er det bedre med tvangsbortadoptioner end anbringelser, der spænder barnet ud mellem pleje- og biologiske forældre, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Tvangsbortadoption er aldrig ideelt, men en god nødløsning, så længe der findes forældre, som ikke kan tage sig af deres eget barn, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen.
 6. Klumme
  4. februar 2022

  Det er noget særligt dansk at bilde sig ind, at universiteter skal ligge i storbyen

  I Tyskland, England, USA og Sverige ligger landets ældste og i mange tilfælde bedste universiteter uden for storbyerne. Tanken var og er, at det kræver en vis portion ro og fred at fordybe sig i studierne. Og i Danmark kan universiteter selvfølgelig ligge i provinsen, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Cambridge er som så mange andre af Europas førende universiteter placeret i ude på landet. Det giver noget til lokalområdet og er en optimal ramme om fordybelse og koncentration.
 7. Klumme
  13. januar 2022

  Vi skal lære at nøjes med mindre end det perfekte, både i vores private liv og i politik

  Vi kan aldrig få det hele og skal ikke forvente det. Vi skal glæde os over, hvad vi har, og stoppe med at abonnere på politisk maksimalisme, hvor vidtløftige verdensmål og hensigtserklæringer ender med at skabe afsavn og ulykke, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Vi kan aldrig få det hele og skal ikke forvente det. Vi skal glæde os over, hvad vi har, og stoppe med at abonnere på politisk maksimalisme, hvor vidtløftige verdensmål og hensigtserklæringer ender med at skabe afsavn og ulykke, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
 8. Kronik
  9. juli 2011

  Hvem var de danske spioner?

  Mens de fleste vestlige lande har afsløret sovjetiske spioner i hobetal højt oppe i deres embedsapparatet, var der tilsyneladende ingen højtstående danskere i KGB's tjeneste under Den Kolde Krig. Kan det virkelig passe? Hvorfor må almindelige mennesker ikke få adgang til arkiverne, så vi kan se efter?
  Svingede Stalin også taktstokken over for danske beslutningstagere?