Henrik Gade Jensen

 • 14. juni 2000

  Politi rykker ud i dag

  *Århus Politi gav i går demonstranterne ved Snåstrup Mølle uden for Århus en sidste advarsel. Hvis de dukker op på byggepladsen i dag, vil den "sandsynligvis vil blive ryddet på Vejdirektoratets opfordring," meddelte politiet i går demonstranterne...
 • 4. marts 2000

  Ich bin ein øh ... Berliner

  Jubii, jeg er 17. generations-indvandrer Integration Hver tid har sine maskotter. I 1970'erne skulle man helst være 'arbejder'. Eller i det mindste fra en 'arbejderfamilie'. Det hjalp også lidt, hvis éns mor havde arbejdet som ufaglært...
 • 20. november 1999

  Tidsåndens mantra

  Bjarke Møller gør kirkedebatten til et spørgsmål om tvangsmæssig enighed Retfærdiggørelse Skal vi altid være enige og indgå i fællesskaber? Har man ikke ret til at erklære sig uenig, ret til fastholde sin egen mening og ret til at følge sin overbevisning? Informations leder den 12...
 • 18. februar 1999

  Totalitære tal

  Et totalitært samfund som det sovjetiske ville aldrig være i stand til at producere pålideligt talmateriale om sin egen økonomiske situation HISTORIE Der var nok at spise i Sovjet, hævder Leopold Galicki i Information 10...
 • 2. februar 1999

  Sovjets statshemmelighed

  Sovjets dybeste hemmelighed var borgernes levefod HISTORIE "Hemmeligheden, som Sovjetunionen skjulte så skinsygt, var ikke af militær karakter; det var borgernes gennemsnitslevefod"...
 • 19. januar 1999

  Hvem husker Vorkuta

  Skal historikere med baggrund i venstrepartier, der støttede folkemords-regimer og deres ugerninger i f.eks. Vorkuta, have lov til at dominere det ny Dansk Center for Holocaust- og Folkemordsstudier? HISTORIE Med finansloven for 1999 vedtog Folketinget at oprette et Dansk Center for Holocaust- og Folkemordsstudier...
 • Kronik
  12. november 1998

  Er venstrefløjen statsliderlig

  I 68-generationens intense dyrkelse af marxismen lå et skjult magtmotiv. Så de da ikke, at det gode bliver ondt, hvis det skal tvinges frem? spørger dagens kronikør som en del af nutidens opgør med marxismens arv og gæld ØKONOMI & POLITIK Marxister og socialister af 68-generationen, opfatter deres egen arv som kritisk og oppositionel...
 • 19. august 1998

  Det onde er ikke relativt

  Man skal ikke ignorere Stalins og kommunismens forbrydelser. Derimod skal man huske på, at djævlen især i dette århundrede virker gennem gode viljer og ædle hensigter FOLKEMORD "Jeg accepterer den påpegning, at 'tilintetgørelse' og ikke 'fordrivelse' af kulakkerne er den dækkende beskrivelse af det barbariske, der skete...
 • 25. april 1998

  Diskriminér - så viser du din menneskelighed

  Macbeth fik samvittighedskvaler efter et par stykker - men at det ideologiske menneske kan udrydde millioner, når blot sagen defineres som god og historisk nødvendig. Her mødes nazismen og kommunismen KJÆRSGAARD Engang overvejede djævlen, hvordan den kunne være mest ond mod menneskenes børn...

Sider

 1. Klumme
  29. april 2022

  Rasmus Paludan er en nyttig idiot, som vi alle har gavn af

  Det forkerte og anstødelige er det, der driver samfundet fremad og nedbryder tabuer. Derfor er Paludans demonstrationer funktionelle. Han præparerer borgerne, især nye borgere, på karakteren af et sekulært samfunds syrebad, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Rasmus Paludans demonstrationer bevirker det, som alle ønsker, nemlig at fremtvinge almen accept af et sekulært samfund med ytrings- og krænkelsesfrihed, skriver Henrik Gade Jensen.
 2. Klumme
  22. marts 2022

  Det er kontroversielt at begrænse gymnasieelevers frie skolevalg, men har vi reelt et valg?

  Hensigten med at tvangsfordele gymnasieelever for at opnå mindre social segregering er god. Men er det rimeligt at begrænse de unges frie valg og lade dem betale prisen for en fejlslagen udlændingepolitik? Det er en afvejning mellem ondt og ondt, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Som flere andre gymnasier har Høje Taastrup kæmpet med dalende elevtal.
 3. Klumme
  25. november 2021

  Man har ingen ret til at smitte andre, derfor er tvangsvaccination helt legitimt

  Det ville være legitimt, hvis staten insisterede på, at alle borgere skulle coronavaccineres. Det er ikke en begrænsning af frihed, men en forudsætning for frihed. Når staten alligevel bør være varsom med tvangsforanstaltninger, beror det på en praktisk betragtning, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Hvis man ikke vil lade sig vaccinere, må man leve sit liv i privatsfæren, så længe man kan og orker det. Når fornuften indfinder sig med et par vaccinationer, kan man atter joine fællesskabet, skriver Henrik Gade Jensen.
 4. Kronik
  16. januar 2012

  Der var velfærd før velfærdsstaten

  Danskerne tror, at de fattige først fik noget at spise, da vi fik offentlige overførsler, at vi først fik lægehjælp, da politikerne udarbejdede en sundhedspolitik — ja, at velfærd først opstod med velfærdsstaten. Men faktisk lagde velfærdsstaten en dæmper på det private initiativ, som tidligere havde stået for danskernes velfærd
  Mange af de institutioner, der i dag opfattes som offentlige, blev oprindeligt oprettet af private. Erhvervsskolerne er et af mange eksempler.
 5. Klumme
  28. februar 2022

  Når det brænder på, er tvangsbortadoption ofte det bedste for barnet

  Ideelt set burde tvangsbortadoption og -fjernelse aldrig finde sted, men står vi i valget mellem ondt og værre, er det bedre med tvangsbortadoptioner end anbringelser, der spænder barnet ud mellem pleje- og biologiske forældre, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Tvangsbortadoption er aldrig ideelt, men en god nødløsning, så længe der findes forældre, som ikke kan tage sig af deres eget barn, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen.
 6. Klumme
  4. februar 2022

  Det er noget særligt dansk at bilde sig ind, at universiteter skal ligge i storbyen

  I Tyskland, England, USA og Sverige ligger landets ældste og i mange tilfælde bedste universiteter uden for storbyerne. Tanken var og er, at det kræver en vis portion ro og fred at fordybe sig i studierne. Og i Danmark kan universiteter selvfølgelig ligge i provinsen, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Cambridge er som så mange andre af Europas førende universiteter placeret i ude på landet. Det giver noget til lokalområdet og er en optimal ramme om fordybelse og koncentration.
 7. Klumme
  13. januar 2022

  Vi skal lære at nøjes med mindre end det perfekte, både i vores private liv og i politik

  Vi kan aldrig få det hele og skal ikke forvente det. Vi skal glæde os over, hvad vi har, og stoppe med at abonnere på politisk maksimalisme, hvor vidtløftige verdensmål og hensigtserklæringer ender med at skabe afsavn og ulykke, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
  Vi kan aldrig få det hele og skal ikke forvente det. Vi skal glæde os over, hvad vi har, og stoppe med at abonnere på politisk maksimalisme, hvor vidtløftige verdensmål og hensigtserklæringer ender med at skabe afsavn og ulykke, skriver sognepræst Henrik Gade Jensen i denne klumme
 8. Kronik
  9. juli 2011

  Hvem var de danske spioner?

  Mens de fleste vestlige lande har afsløret sovjetiske spioner i hobetal højt oppe i deres embedsapparatet, var der tilsyneladende ingen højtstående danskere i KGB's tjeneste under Den Kolde Krig. Kan det virkelig passe? Hvorfor må almindelige mennesker ikke få adgang til arkiverne, så vi kan se efter?
  Svingede Stalin også taktstokken over for danske beslutningstagere?