Henrik Herløv Lund

Seneste artikler af
Henrik Herløv Lund

Sider

Mest læste
  1. Med sin "Kvalitetsreform" forsøger regeringen at imødegå den stigende utilfredshed med de brede offentlige ydelser ved angiveligt at fremlægge en strategi for bedre offentlig service - men vel at mærke samtidig med at regeringens skattestop og udgiftsloft fastholdes...
  2. Garanten for et økonomisk stabilt Europa er Finanspagten, lyder det fra tilhængerne. Problemet er bare, at den slet ikke gør noget ved den aktuelle krise – tværtimod
  3. Skattelettelser vil således kun stimulere forbruget og den indenlandske efterspørgsel og dermed økonomien i meget begrænset omfang
  4. Videreførelse af euroen i dens nuværende udformning vil fortsætte gældskrise, sænke velstanden og undergrave demokratiet
  5. Det er ikke lønudviklingen, men danskernes stigende privatforbrug - og dermed regeringens skattepolitik - der presser samfundsøkonomien, viser nye beregninger
  6. Regeringen har fremlagt en effektiviseringsplan for kommunernes økonomi 2009. Den viser, at regeringen gør sig store anstrengelser for at tilsløre, at dens 2015-plan de kommende år vil medføre nulvækst for den kommunale service. I realiteten er planen et dække over, at kommunerne fremover må finansiere vækst med direkte besparelser, og at velfærden vil halte langt bag velstandsudviklingen
  7. En finanspolitisk stramning nu kan forstærke en økonomisk nedgang og føre til unødvendigt fald i beskæftigelsen
  8. Macron har dygtigt solgt sig selv som et nybrud. Men store dele af hans økonomi- og arbejdsmarkedspolitik bygger på gammelt neoliberalistisk arvegods