Henrik Herløv Lund

Seneste artikler af
Henrik Herløv Lund

Sider

Mest læste
  1. Garanten for et økonomisk stabilt Europa er Finanspagten, lyder det fra tilhængerne. Problemet er bare, at den slet ikke gør noget ved den aktuelle krise – tværtimod
  2. Videreførelse af euroen i dens nuværende udformning vil fortsætte gældskrise, sænke velstanden og undergrave demokratiet
  3. Regeringens overbetaling af privathospitaler er ingen enlig svale. Også i beskæftigelsesindsatsen er privatisering gennemtvunget gennem massiv økonomisk favorisering
  4. Europrojektet synes ikke blot at føre til sparepolitik på bekostning af velfærdsstaten, men også en magtcentralisering på bekostning af demokratiet
  5. Skattelettelser vil således kun stimulere forbruget og den indenlandske efterspørgsel og dermed økonomien i meget begrænset omfang
  6. Martin Ågerups opskrifter om at skabe dynamik ved at øge skellene i samfundet stammer fra en ideologi, som hører hjemme i 1800-tallets gamle industri-samfund. Det er et forsøg på at løse fremtidens problemer med fortidens opskrifter. Det vil ikke virke, tværtimod
  7. Regeringen har fremlagt en effektiviseringsplan for kommunernes økonomi 2009. Den viser, at regeringen gør sig store anstrengelser for at tilsløre, at dens 2015-plan de kommende år vil medføre nulvækst for den kommunale service. I realiteten er planen et dække over, at kommunerne fremover må finansiere vækst med direkte besparelser, og at velfærden vil halte langt bag velstandsudviklingen
  8. Det er ikke lønudviklingen, men danskernes stigende privatforbrug - og dermed regeringens skattepolitik - der presser samfundsøkonomien, viser nye beregninger