Henrik Herløv Lund

Seneste artikler af
Henrik Herløv Lund

Sider

Mest læste
  1. Garanten for et økonomisk stabilt Europa er Finanspagten, lyder det fra tilhængerne. Problemet er bare, at den slet ikke gør noget ved den aktuelle krise – tværtimod
  2. Velfærden og indretning af den offentlige sektor og hermed kvalitetsreformen tegner til at blive centrale temaer i valgkampen. En undersøgelse af reformens 180 forslag viser, at kvalitetsreformen er langt overvejende en styrings- og administrationsreform, ikke en velfærdsreform
  3. Macron har dygtigt solgt sig selv som et nybrud. Men store dele af hans økonomi- og arbejdsmarkedspolitik bygger på gammelt neoliberalistisk arvegods
  4. Skattelettelser vil således kun stimulere forbruget og den indenlandske efterspørgsel og dermed økonomien i meget begrænset omfang
  5. Videreførelse af euroen i dens nuværende udformning vil fortsætte gældskrise, sænke velstanden og undergrave demokratiet
  6. Regeringen har fremlagt en effektiviseringsplan for kommunernes økonomi 2009. Den viser, at regeringen gør sig store anstrengelser for at tilsløre, at dens 2015-plan de kommende år vil medføre nulvækst for den kommunale service. I realiteten er planen et dække over, at kommunerne fremover må finansiere vækst med direkte besparelser, og at velfærden vil halte langt bag velstandsudviklingen
  7. Nyliberale propagandacentraler som f.eks. CEPOS og Børsen har monomant gentaget, at privatisering og udlicitering er en universel kilde til større økonomisk effektivitet. Gentagelserne har tilsyneladende virket, da de nyliberale økonomiske teorier og løsninger i stigende grad har vundet indpas i mainstream økonomisk teori. Men ser man nærmere på f.eks. privatiseringen af TDC og Københavns Lufthavn, er der intet lighedstegn mellem privatisering og effektivitet
  8. Europrojektet synes ikke blot at føre til sparepolitik på bekostning af velfærdsstaten, men også en magtcentralisering på bekostning af demokratiet