Henrik Jøhnk Hess

  • Kommentar
    7. april 2014

    Mangelfuld efterforskning betyder flere brandulykker

    Brande kræver årligt mange dødsofre, men får langtfra samme bevågenhed som eksempelvis trafikulykker. Det er med til at skjule, at indsatsen for at forebygge brande er ganske mangelfuld