Henrik Serup Christensen

 • Kronik
  3. april 2008

  Privatlivets politik og fred

  I og med at borgerne som politiske forbrugere i højere grad integrerer etiske valg i deres hverdag, bliver det også mere interessant at vide, om politikerne lever, som de lærer, og om de fremstår som rollemodeller i alle livets facetter
  Socialdemokraten Jeppe Kofod (S) er med sit -moralsk upassende- forhold til en 15-årig pige kommet i -godt- selskab med Bill Clinton og Nicolas Sarkozy. Det er egentlig lidt paradoksalt, at borgerne bliver stadigt mere uinteresserede i politik, mens de og medierne i stigende grad fokuserer på politikernes privatliv.
 • 18. januar 2007

  Web 2.0 og politik på internettet

  Web 2.0 er det nye buzzword. Nu bliver internettet et virkeligt fælles projekt, hvor alle kan deltage. Men hvad indebærer dette for den politiske kommunikation på internettet?