Henrik Stampe Lund

 • Kronik
  15. oktober 2002

  Ingen vil være den onde far

  Vi vil gerne hjælpes ud af kniben, bare vi også får lov at brokke os. – Om samfundets mangel på rigtige fædre
 • 23. juli 2002

  Kunstens troldspejl

  Det, der skildres i kunsten, findes ikke i virkelig-heden. I hvert fald ikke i dén form. Litteraturen, skulpturen, filmen og maleriet spejler virkeligheden på deres helt egen måde. Kunsten er ikke bare et passivt spejl, men et aktivt troldspejl
 • 21. juli 1999

  Svært at give politiske svar

  Anthony Giddens svar på, hvordan det socialdemokratiske projekt kan fornyes Ny bog Da Tony Blair kom til magten med sit nye Labour, der bl.a. havde fjernet ordet socialisme i sit program, blev hans sejr i flere politiske analyser udråbt til en sejr for Margaret Thatcher...
 • 20. maj 1999

  Vejen til sandheden

  Nyt fra forskningen. Første større danske livtag med ét af den moderne europæiske filosofis hovedværker Disputats Ét er at tænke, noget andet er at tænke filosofisk. Til forskel fra hverdagens tanker og forestillinger om dette og hint, er den filosofiske refleksion kendetegnet ved, at den også har tækningen selv som genstand, og kritisk undersøger muligheden for sikker erkendelse...
 • 12. december 1998

  Den fromme Kierkegaard

  Ved siden af sine pseudonymt udgivne værker havde Kierkegaard også et religiøst og mere monotont forfatterskab i eget navn NY BOG Mod sin vilje blev den tidlige Søren Kierkegaard særlig kendt for sine mere eksperimenterende og romantiske bøger som for eksempel Enten-Eller (1843)...
 • 27. november 1998

  Den forsvundne pibe

  Kopierne har taget magten og smidt originalen væk - Foucault analyserer surrealisterne, som han kalder profetiske i forhold til en kommende tid FILOSOFI Det er en udbredt adfærd blandt museums-besøgende, at de først ser på skiltet med kunstgenstandens titel, ophavsmand, tilblivelsesår osv, og dernæst hengiver sig til kunstværket selv...
 • 18. september 1998

  Lykkens brogede mellemvej

  Fine betragtninger om paradokset mellem menneskets jagt på lykken og tilværelsen mange krav og realiteter Livsfilosofi Når vi siger til hinanden, at lykken hverken er gods eller guld, udtrykker det en erkendelse af, at lykken ikke automatisk frembringes af de ydre omstændigheder...
 • 5. juni 1998

  Anerkendelse og demokrati

  Kompetent bog om Hegel og den anerkendelse, som var et udgangspunkt for demokratiet - og nu truer det med opløsning FILOSOFI Mennesket er mere end et dyr, der blot vil overleve og opretholde sin fysiske eksistens...
 • 3. juni 1998

  Heidegger i med- og modlys

  I en ny bog portrætteres filosoffen i hele sin personligheds spektrum: lige fra småligheden, provinsialismen og konformismen til de tankemæssige gennembrud Ny bog Det er ikke mange moderne mennesker beskåret at begynde og afslutte deres liv samme sted...

Sider

 1. 30. september 1997

  Fornuftens verdenshistorie

  Hegels forsøg på at udrede den verdenshistoriske fornuft og logik i uddrag på dansk Ny bog Forestillingen om, at mennesker, begivenheder og institutioner er små led i en større historisk bevægelse, og at historien er et sammenhængende dynamisk hele, er selv et relativt nyt historisk fænomen...
 2. 5. juni 1998

  Anerkendelse og demokrati

  Kompetent bog om Hegel og den anerkendelse, som var et udgangspunkt for demokratiet - og nu truer det med opløsning FILOSOFI Mennesket er mere end et dyr, der blot vil overleve og opretholde sin fysiske eksistens...
 3. 25. oktober 1997

  Længslen efter traditioner

  I kølvandet på de moderne samfunds bureaukrati og internationalisering er der en længsel efter det traditionelle, lokale og hjemlige. Og den aktuelle modstand mod flygtninge og EU er desperate forsøg på at dæmpe usikkerheden over usikkerheden ESSAY Dette århundrede har været hjemsøgt af traditions- og autoritetsbehov, som oplyste og liberale politikere ofte har troet og håbet på tilhørte en svunden tid...
 4. 24. april 1998

  Kierkegaard på vej

  Fjerde bind af udgivelsen 'Søren Kiekegaards Skrifter' Filosofi I efteråret påbegyndte Søren Kierkegaard Forskningscenteret sin udgivelse af Søren Kierkegaards Skrifter. Nu foreligger tekstbind 4 med en større klump af Kierkegaards tidlige værker fra årene 1843-44, alle under under pseudonym, samt et stort ledsagende kommentarbind med illustrationer...
 5. 27. november 1998

  Den forsvundne pibe

  Kopierne har taget magten og smidt originalen væk - Foucault analyserer surrealisterne, som han kalder profetiske i forhold til en kommende tid FILOSOFI Det er en udbredt adfærd blandt museums-besøgende, at de først ser på skiltet med kunstgenstandens titel, ophavsmand, tilblivelsesår osv, og dernæst hengiver sig til kunstværket selv...