Hilda Rømer Christensen

Seneste artikler af
Hilda Rømer Christensen
 • Lad os stille feministiske krav til transportpolitikken og sikre alle lige adgang til mobilitet

  Flere kvinder end mænd bruger offentlig transport og er derfor mere afhængige af, at den er velfungerende. Transport er et stort, uopdyrket område for feministisk politik, skriver sociologiforskere i dette debatindlæg
 • Hvilket køn har klimaet?

  Kønnede problemstillinger dukker hele tiden op i nye former - også i forhold til klimaet. Tesen tager udgangspunkt i, at patriarkatet sætter lighedstegn mellem kvinder og natur, hvilket indebærer at dér, hvor kvinder bliver underordnet eller undertrykt, der undertrykkes naturen også. Vi må udvikle kønssensitive strategier som svar på den miljømæssige katastrofer
 • Køn og klasse på den globale arbejdsplads

  I Kina er kapitalistisk praksis afhængig af reguleringen af klasse- og kønsrelationer
 • Hvilket køn har transporten?

  I ligestillingsloven tales der om kønmainstreaming af alle love og statslige initiativer. Alligevel udgør transport fortsat et overset felt i ligestillingspolitikken, selvom transportpolitik er en væsentlig medproducent af (u)ligestilling - ikke mindst i forhold til job- og boligvalg