I København

  • 19. januar 1999

    Tager Søren strøm på os?

    Søren Kolstrup fra Enhedslisten skyder sig selv i foden ved at kritisere nyt kommunalt energiselskab ENERGI Søren Kolstrup fra Enhedslisten mener, at miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF), der har det overordnede politiske ansvar for et af de sidste store danske kommunale energi-, produktions- og distributionsselskaber Københavns Belysningsvæsen (KB), underminer Enhedslisten og SF's energipolitiske tiltag på Christiansborg...