Fakta
Læsetid: 6 min.

Der kan være meget langt til Strasbourg

Indland
9. juni 1999

Vi kender Lone Dybkjær, Jens Peter Bonde og Bertel Haarder. Men i alt 205 - mere eller mindre kendte - kandidater har kastet sig ud i kampen om de 16 danske pladser i Europa-Parlamentet. Langt de fleste er uden håb om at blive en af de 626 europæere, der kan smykke sig med titlen EU-parlamentariker

10. JUNI

Socialistisk Folkeparti

1. Pernille Frahm 45 år, lærer, MF

2. Helene Lund 48 år, gymnasielærer

3. Pia Lonni Olsen 37 år, stud. scient. pol.

4. Mette Feifer 23 år, stud. scient. pol

5. Morten Homann 25 år, studerende

6. Eigil Andersen 46 år, journalist

7. Gitte Terp Henriksen 35 år, fuldmægtig

8. Kristen Touborg Jensen 55 år, MF

9. Henrik S. Petersen 47 år, landssekretær

10. Søren W. Christensen 25 år, pædagogstuderende

11. Ole Riisgaard 32 år, fuldmægtig

12. Bente Lauridsen 48 år, lektor

13. Niels Brixvold 48 år, lærer

14. Johnna Leni Stark 43 år, klinikassistent

15. Thomas Krog 28 år, informationsmedarbejder

16. Per Alex Laursen 47 år, socialrådgiver

17. Poul O. Sørensen 41 år, handelsskolelærer

18. Leif S. Jensen 53 år, forskningslektor

19. Arne Mikkelsen 55 år, lærer

20. Claus Larsen 41 år, lærer

Venstre

1. Bertel Haarder 54 år, tidl. højskolelærer og minister, nu næstformand i EU-Parlamentet, MF, MEP

2. Karin Riis-Jørgensen 47 år, cand.jur., MEP

3. Anne E. Jensen 47 år, cand.polit.

4. Knud Andersen 52 år, amtsborgmester

5. Ole Andreasen 60 år, vicedirektør

6. Ole B. Sørensen 30 år, skatterevisor

7. Tim Thøgersen 25 år, stud.polyt.

8. Jørgen Schleimann 70 år, redaktør, kommentator

9. Niels Busk 57 år, gårdejer

10. Gitte L. Bech 30 år, cand.merc.mat.

11. Jens Okholm 25 år, landbrugsskoleforstander

12. Erik Thiesen 61 år, gård-ejer

Fremskridtspartiet

1. Jan Køpke Christensen 44 år, skolelærer og fhv. MF

2. Rikke Sasser 27 år, stud. jur.

3. Gorm Oldorf 49 år, direktør

4. Ebbe Vig 49 år, cand. oecon.

5. Jens Chr. Vangsgaard 59 år, amtsrådsmedlem

6. Niels Højland 44 år, tømrer, fhv. MF

7. Torben B. B. Hansen 35 år, systemkritiker

8. Ole Gerstrøm 52 år, virksomhedskonsulent

9. Merete Behrendt 51 år, interviewchef

10. Erik Kjelgaard 50 år, lærer

11. Hans Damgaard 69 år, byrådsmedlem

12. Jens Munk 50 år, entreprenør

13. Henning H. Hansen 64 år, ejendomsmægler

14. Lars Franyó 37 år, revisor

15. Claus Skov Christensen 57 år, revisor

16. Kjeld Flarup Christensen 33 år, civilingeniør

17. Jørgen Farum 52 år, lærer

18. Ole Maisted 65 år, konsulent

19. John Wayne 52 år, smed

20. Christian Jensen 61 år, vognmand

Det Radikale Venstre

1. Lone dybkjær 58 år, MEP siden 1994, MF 1973-77 og 1979-94. Tidl. miljøminister 1988-90.

2. Naser Khader 35 år, cand. polit., medlem af Københavns borgerrepræsentation

3. Kim Hjerrild 38 år, cand. mag. og HD.

4. Hanne Jakobsen 56 år, lektor

5. Ole Olsen 41 år, agronom

6. Jesper Gronenberg 28 år, stud. mag. i historie

7. Inger Harms 57 år, informationsmedarbejder

8. Grete Bille 55 år, antropolog

9. Lars Rand Jensen 59 år, politimester

10. Marie Kruse 30 år, cand.polit.

11. Adam Lebech 26 år, studerende

12. Bent Jørgensen 66 år, cand. mag.

13. Johan M. Jensen 59 år, ingenør

14. Keld K. Kvist 51 år, biolog

15. Jørgen L. Hansen 46 år, arkitekt

16. Villads Kr. Kristensen 52 år, møbelfabrikant

17. Lars Kaspersen 31 år, produktchef

18. Henrik Thøgersen 34 år, cand. merc.,

19. Niels Møller 59 år, lærer

20. Jesper Hammerich Lux

25 år, jurastuderende

Junibevægelsen

1. Jens-Peter Bonde 50 år, MEP, forfatter

2. Ulla Sandbæk 55 år, præst, MEP

3. Bent Hindrup Andersen 55 år, arkitekt MAA, forsker ved Danmarks Jordbrugsforskning

4. Ingeborg Fangel 27 år, studerende

5. Jan Sturm 28 år, studerende

6. Trine Pertou Mach 29 år, cand.scient.pol.

7. Jens Okking 59 år, skuespiller

8. Britt Tryde Haarløv 56 år, præst

9. Hanne Dahl 28 år, præst

10. Jette Jensen 40 år, lærer,

11. Ebba Bigler 54 år, lærer

12. Bo Fink 50 år , gymnasielærer

13. Hans Erenbjerg 67 år lærer

14. Katrine Birkedal Christensen 19 år, student

15. Villy Gregersen 58 år, specialarbejder

16. Ole Thorbek 51 år fuldmægtig i Energistyrelsen

17. Julie Albeck 24 år, stud. psyk.

18. Flemming Herbert 66 årkaptajn, studerende

19. Bo Steffensen-Thomasen

40 år, efterskolelærer

20. Lissie Thording 63 år, cand. pæd., lærer

Folkebevægelsen mod EU

1. Ole Krarup 64 år, professor, dr. jur.

2. Lave Knud Broch 27 år, stud. polit.

3. Arne Würgler 55 år, musiker, højskolelærer

4. Jens Borking 46 år, bygningssnedker

5. Per Sørensen 62 år, murersvend

6. Jan Møgelbjerg 39 år, redaktør

7. Susanne Arends 49 år, korrespondent

8. Christian Thygesen 48 år, gartnermedhjælper

9. Ditte Staun 22 år, stud. scient. pol.

10. Thomas Bugge 23 år, stud. jur.

11. Karina Rohr Sørensen 23 år, studerende

12. Niels Petersen 70 år, landmand

13. Kit Aastrup 47 år, socialrådgiver

14. Jan Kappel 37 år, politisk sagsbeh.

15. Margrethe Münster Berg, 33 år, cand. mag. i musik og drama

16. Alfred Hansen 66 år, lærer

17. Thorkild Sohn 47 år, efterskoleforstander

18. Winnie Lind 53 år, lærer

19. Jean Thierry 25 år, stud. polit.

20. Mette Bloch Hansen 21 år, stud. adm. RUC

Det Konservative Folkeparti

1. Christian Rovsing 63 år, cand. polyt., MEP

2. Frode Kristoffersen 67 år, journalist

3. Helle Tving Willandsen 41 år, amtsformand

4. Ove Andersen 58 år, generalkonsul

5. Ann-Katrine Karoff 25 år, studerende

6. Hans Ulrich 51 år, fabrikant

7. John Vinther 33 år, advokat

8. Marianne Winther 35 år, cand.jur.

9. Thomas Klitgaard 26 år, byggetekniker

10. Jørgen Nørgaard 61 år, cand. jur.

11. Helene Regnell 37 år, jurist

12. Carina Christensen 26 år, stud. negot

13. Søren Fischer 51 år, adm. direktør

14. Knud Torbøl 57 år, civilingeniør

15. Steffen Egelund Pedersen 24 år, studerende

16. Lars Graff Nielsen 57 år, præst

17. Martin H. Wolffbrandt 31 år cand. merc. mat.

18. Claus Sølje Pedersen 27 år, cand. polit.

19. Lars Bo Björknäs 23 år, jurastuderende

20. Carl Martin Christensen 58 år, gårdejer

Kristeligt Folkeparti

1. Marianne Karlsmose 26 år, studerende

2. Johannes W. Jakobsen 41 år, landmand

3. Lone Stonor Kristensen 50 år, fuldmægtig

4. Ole Schnell 58 år, sygeplejerske

5. Henning Bech-Larsen 41 år, fagligt konsulent

6. Benjamin G. Nielsen 21 år, student

7. Knud E. Hansen 54 år, lærer

8. Niels Holger Hansen 66 årlandmand

9. Søren Harslund 54 år, forsikringsmægler

10. Knud Gaarn-Larsen 51 år, lærer

11. Jørgen Schjødt Worm, 52 år, landmand

12. Hartvig Mumm 47 år, specialskolelærer

13. Michael Markussen 32 år, sagsbehandler

14. Edith Holm 64 år, sygeplejelærer

15. Ebbe Ejlertsen 55 år, civiløkonom

16. Niels Erik Søndergård 52 år, postbud

17. Svend Erik Langdahl 64 år, præst

18. Jørgen Maltesen 27 år, stud. agro.

Dansk Folkeparti

1. Mogens Camre 63 år, budgetråd

2. Carl C. Ebbesen 30 år, politisk sekretær

3. Louise Holm 22 år, studerende

4. Lars Rydhard 57 år, politiassistent

5. Carsten Aagaard 56 år, hovedkasserer

6. Hans Kristian Skibby 30 år, logistikchef

7. Bente Vejrsø Nielsen 45 år, kantinemedhjælper

8. Jens Bjerrum Bang 33 årselvst. erhvervsdrivende

9. Lotte Adamsen 33 år, køkkenchef

10. Kenneth Kristensen 22 år, stud. mag.

11. Tommy Hansen 51 år, systemspecialist

12. Ole Bertelsen 45 år, kriminalassistent

13. Bjarne Jensen 47 år, arbejdsleder

14. Finn Larsen 51 år, vognmand

15. Pia Kristensen 46 år, sygehjælper og kontorassistent

16. Mogens Christensen 64 år, optiker

17. Philip Heimbürger 62 år, ingeniør

18. Anders Gjedde 68 år, konsulent, tidl. søofficer

19. Ulrich Karpf 18 år, studerende

20. Tommy Andersen 69 år, pensionist

Centrumdemokraterne

1. Mimi Jakobsen 50 år, MF partiformand

2. Tom Høyem 57 år, cand. phil., tidligere minister

3. Yvonne Herløv Andersen 56 år, MF, tidl. minister

4. Arne O. Andersen 59 år, tidl. minister

5. Inger Boriis 46 år, journalist

6. Jesper Brønnum 31 år, næstformand for CD

7. Isminur Lone Yalçinkaya 31 år, kundekonsulent

8. John Horsted 45 år, formand for CDs Europagruppe

9. Hanne Calberg 60 år, læge

10. Christian Hesselberg 33 år, systemkonsulent.

11. Sonja Albrink 50 år, MF

12. Carl J. Tønder 50 år, civil-økonom

13. Sven Voxtorp 61 år, orlogskaptajn

14. Arne Sarring 55 år, driftskonsulent

15. Niels Fjeldberg 41 år, jurist

16. Addi Andersen 70 år, fhv. MF

17. Hanne Løkke Winther, 55 år, direktør

18. Magne S. Laursen 42 år, direktør

19. Flemming Hübschmannn 55 år, ansat i Statens Bilinspektion

20. Lis Albertsen 57 år, læge-sekretær

Socialdemokratiet

1. Torben Lund 48 år, cand. jur., tidligere MF og minister

2. Niels Sindal 49 år, MEP siden 1994

3. John Iversen 45 år, MEP siden 1996

4. Freddy Blak 54 år, MEP siden 1989

5. Charlotte F. Fuglsang 36 år, cand. scient. adm.

6. Helle Thorning-Schmidt 32 år, cand. scient. pol.

7. Mogens Ove Madsen 44 år, underviser, Aalborg Uni.

8. Majken B. Kidmose 24 år, studerer SPRØK

9. Dan Agervig 32 år, økonom

10. Peter Kay Mortensen 51 år, bager

11. Karen Pinholt 24 år, RUC-studerende

12. Rikke Maja Kromann 39 år, cand. agro.

13. Knud Olsen 67 år, lærer, tidligere borgmester

14. Annelise Molin 51 år, borgmester i Nexø.

15. Niels H. Andersen 46 år, tømrer og merkonom

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her