Læsetid: 4 min.

-Hvad vi ønsker

Indland
4. maj 2005

Dette er ikke en avis. Det er kun begyndelsen til en Avis. Den kommer om faa dage, som Eftermiddags blad i København og som Morgenblad i provinsen. "Information", der under Krigen var den illegale Presses og den frie Radios Nyhedsbureau, redigeres som legalt Dagblad af Ebbe Munck, de Allieredes Tillidsmand i Forholdet til den danske Modstandsbevægelse, og af Børge Outze, "Information"s Stifter.

I Reaktionen sidder Professor Husfeldt fra "Ringen", et af Frihedsraadets Medlemmer, og bag Bladet staar den Kreds, der støttede "Information" under Krigen, og den tidligere illegale Organisation "Ringen", en Sammenslutning af mange Grupper, og en Række Enkeltpersoner fra den aktive Modstandsbevægelse. Bladet bliver i "Fædrelandets"s Bygning og Trykkeri, som det lod besætte selve Befrielsesaftenen. Det deler Trykkeri med "Morgenbladet" og det er den eneste Forbindelse mellem disse to nye Blade, der ligesom "Land og Folk" fortsætter Traditioner fra Kampens tid.

"Information" blev under Krigen betragtet som Modstandsbevægelsens officielle Organ og det var det, forsaavidt som det stod Frihedsraadet meget nær og fungerede som Forbindelsesled mellem Grupperne. Men det var altid uafhængigt, og denne Uafhængighed bevarer det i sin nye skikkelse. "Information" slutter sig ikke til noget bestemt Parti, det har Venner i alle politiske Lejre - og Fjender mange steder.

"Information" fortsætter, fordi vi ønsker at være den sorte Samvittighed overfor Kredse, som svigter, og fordi det har været en gammel drøm blandt Pressens Mænd at have Blade, som var uafhængige , og som kunde tage tage Bladet fra Munden, naar det var nødvendigt. Krigen har lært os, at det frie Ord ikke kan vurderes for højt, og den korte Tid efter Befrielsen har med al Tydelighed vist, at der stadigvæk er nok at bekæmpe , nok at forsvare. Modstandsbevægelsen fortsætter ikke som noget Parti, og vi har ingen Bemyndigelse til at anse os selv som dens Talerør.Men der har været meget i Vejen endnu ! Tyskvenlige Personer smidsker for de Allierede akkurat, som de før smidskede for Tyskerne. Der udspredes Rygter og iværksættes Mistænkeliggørelseskampagner overfor vores vore Allierede, uden hvis Kamp vi aldrig var blevet fri for Tyskerene. Hr. Kontorius er ved at tilrive sig for megen Magt igen. I Henhold til Paragraf ditten eller datten fjerde Komma til venstre løslader man notoriske Forbrydere og tillader Værnemagere og Folk som Harald Bergstedt at gaa omkring , som det passer dem. Valdemar Thomsen sidder i Rigsdagen endnu, og i Folketinget forsvarer den altfor ængstelige Carsten Raft Modstandsbevægelsen overfor Retstatspartiets Ordfører. I de legale Aviser skriver kompromitterede Journalister frejdigt videre, og man synes paa bladerdaktionerene at mene, at det er nok at sætte et nyt Skilt i Vinduet ved at sikre sig enkelte Personer fra Modstandsbevægelsen. I talrige Tilfælde lader man Arbejderne i Virksomhederne om at protestere mod kompromitterende Lederes Tilstedeværelse, og gaar de til tops med Klagerne, bedes man om Beviser - skriftlige Beviser overfor Folk, hvis hele Indstilling, Gøren og Laden har været en forargelse for det ganske Land. Hr. Werner Grundal Hansen, som har fabrikeret Krigsmateriel paa "Globus", løslader man, og et Par Meddirektører sidder på Fabriken den Dag i Dag.

Der skal være et Sted, hvor man har andet at bestille end at forsyne kompromittered Personer af sin Bekendtskabskreds med Englevinger. Der skal være Blade, som uden at kunne paaduttes Partihesyn, siger fra, naar det bliver for groft. Vi vil gerne være et af dem. Skal det danske Samfund komme frelst gennem Krisen, skal det bevise sin levedygtighed nu i de kommende Aar.

Vi skal vise, at vi har lært noget af Krigen, og at vi ikke betragtede Befrielsen blot som en børnehjælpsdag med Flag og Jubel og dermed basta.

Modstandsbevægelsens Mænd i regeringen og den Kreds af Politikere, som forstod, hvad det hele drejede sig om. Vi ønsker at hjælpe Folk, som fortjener det, og at træde Lænestolsheltene, som nu forsøger at tage hele Æren, grundigt paa tæerne. Det bliver ingen gensidig Roseforening, og der bliver foreløbig mere Lyrik om Modstandskampen i de andre Aviser. For dette Blads Medarbejdere var Modstandskampen Hverdag og dens Personer Kammerater, som vi bedømmer nøgternt. Der bliver ikke meget med Badepiger og Fru Hansens Hat ved Premieren paa Sarauws nyeste Lystspil i dette Blad, og vi vil heller ikke hidse os op over Ulykker og Jalousimord. Det bliver en Avis, der interesserer sig for Politik, Udenrigspolitik, Økonomi, Handel og andre Realiteter i den Hverdag, som venter os. Andre Ting skal vi gerne beskæftige os med, og vi faar Tid, men de kommer i anden Række.

Og saa bliver dette en Avis, man ikke kan avertere i, hvis vi ikke kan lide de Folk, som vil avertere. Vi indfører Annoncecensur. Bohnstedt Petersen faar ikke en Annonce i dette Blad for en halv eller hel Million. Vi ønsker ikke at blive oversvømmet med Værnemagerannoncer, man gerne vil præsentere i et forhenværende illegalt Blad.

"Information" bliver ikke en Avis, De kan nøjes med som eneste Avis, i hvert fald ikke det første Aar. De kan betragte den som et Supplement til den Avis, De plejer at holde. Det var under Krigen vor Opgave at sige de Ting, den legale Presse ikke maatte eller turde sige. Vi ønsker fortsat at løse den samme Opgave, for det er nødvendigt, at nogen løser den. De vil højst sandsynligt meget hurtigt blive bunduenig med os om et eller andet. Lad os haabe det. Enighed bliver altfor let Ensretning. Men kan vi opnaa, at De aldrig er ligeglad med, hvad vi skriver, har vi naaet Maalet. Hvis De interesserer Dem for at faa Modstandsbevægelsens Idealer ud i Livet paa tværs af megen Lunkenhed og meget Hykleri, saa læs "Information", naar det begynder at komme dagligt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her