Læsetid: 3 min.

Myten om det manglende alternativ i dansk politik

I medierne er refrænet det samme. Dansk politik er præget af to blokke. På den ene side VKO og på den anden side S. De lover det samme. De har den samme politik. Befolkningen snydes. Der er ikke noget at vælge imellem. Alt er en død forestilling
Det er en myte, at der ikke findes et politisk alternativ til Fogh-regeringen, mener tidligere miljøminister Svend Auken (S).

Det er en myte, at der ikke findes et politisk alternativ til Fogh-regeringen, mener tidligere miljøminister Svend Auken (S).

Andreas Szlavik

Indland
27. august 2007

Dette billede er vidt udbredt i sympatiske kredse der ønsker et opgør med VKO, men som ikke ser et alternativ i et nyt flertal med S. Heldigvis er det ikke sandt. Der er markante skel i dansk politik.

Udenrigspolitik. VKO partierne har skåret stort set hele den internationale miljøbistand væk og reduceret u-landshjælpen dramatisk. Samtidig har man med snævert flertal bakket op bag Bushs Irakinvasion. S (støttet af den øvrige opposition) har været imod Irakkrigen, den ensidige binding til Bush, u-landsnedskæringerne og afviklingen af miljøbistanden. I den økonomiske ramme S har lagt frem for fremtidens budgetter er der plads til forhøjelse af u-landsstøtten og miljøbistanden, hvorimod der ikke er en krone til disse formål i regeringens oplæg.

Offentlig service. Alle medier flyder ovenud af regeringsspin om stadig flere penge til velfærd og andre serviceopgaver. Men det er usandt.

I perioden 1995-2001 (SR regeringen) steg de offentlige udgifter til disse formål med 48 mia. kroner, hvorimod de under VKO 2001- 2007 er steget med 38 mia. kr. og ifølge Foghplanen kun skal stige med 29 mia. kroner fra 2007-13. Kommunerne vil derfor som i år og sidste år blive tvunget til årlige nedskæringsrunder netop på de grundlæggende områder som børn, skoler, sygehuse, ældre, kultur og miljø.

Plads til nødvendige løft

Heroverfor står at S vil bruge 10 mia. kr. mere om året (de penge, Fogh har lovet i skattelettelser), og det vil give plads for de løft der er nødvendige ikke blot på vel-færdsområderne, men også med hensyn til u-landshjælp, miljø, klima, forskning, kultur og større lighed. Vi ønsker eksempelvis omgående at fjerne kontanthjælpsloftet og starthjælpen.

Der er stor forskel mellem at bruge 'råderummet' i dansk økonomi på forbedringer af løsningen af de fælles opgaver og så give pengene til skattelettelser til de høje indtægter.

Fogh siger at han vil gennemføre en kvalitetsreform, men det skal ske med langt færre penge og endnu mere kontrol end hidtil. Det hænger ikke sammen.

Klima- og miljø. Her er forskellene også dramatiske. Danmark var indtil 2002 et foregangsland. Siden har VKO systematisk skåret her. Hundredevis af stillinger er nedlagt på miljøområdet og milliarder af kroner er skåret væk. Og besparelserne fortsætter. Alene i 2008, 2009 0g 2010 skal de regionale miljøcentre og Skov- og Naturstyrelsen spare fem procent om året!

Udbygningen med VE er gået totalt i stå, energiforbruget er igen på vej op, CO2-udslippet der skulle ned, stiger også, pesticidforbruget er næsten ude af kontrol, vandmiljøet forringes, og til gengæld bruges der stadig flere penge på spin om regeringens stærke engagement i klima og aktive miljøpolitik.

S vil igen gøre Danmark til et foregangsland. Vi vil stoppe nedskæringerne og give nye ressourcer til miljøpolitikken. Vi vil lave en national plan gennem en lov om fremme af vedvarende energi der betyder en tredobling af VE i det danske energibillede frem til 2025. Energiforbruget skal ned med en procent om året. Vi vil afsætte fem mia. kr. af DONG-pengene til forskning og udvikling af nye energikilder og energieffektivitet over de næste 10 år. Vi ønsker en naturreform efter anbefalingerne fra Wilhjelm- udvalget.

Afstand

Skat og udlændingepolitikken bruges ofte som et afgørende bevis for at VKO og S i virkeligheden har de samme holdninger. Men stemmer det?

Den aktuelle debat om skat viser tydeligt en markant afstand. S ønsker ikke skattelettelser (men vi vil heller ikke sætte skatten i vejret), og vi vil i stedet bruge pengene på fællesskabet. Det gør en forskel på 10 mia. kr. om året. Dertil kommer fem mia. kroner om året i allerede gennemførte skattelettelser for landbruget og for øvrige erhverv. S vil derimod gerne være med til en skatteomlægning, så skatten på især lave arbejdsindkomster kan reduceres. Ikke fordi det nødvendigvis får flere i arbejde (som de borgerlige økonomer har en tyrkertro på), men fordi det er mere retfærdigt. På udlændingeområdet er der enighed mellem VKO og S om 24 års-reglen og tilknytningskravet. Derimod er der stor uenighed på alle øvrige områder. S er stærkt imod starthjælpen, de nye indfødsretseksaminer, behandlingen af asylansøgere, 300 timersreglen for kontanthjælpsmodtagere, afskaffelse af pengene til den aktive indsats for 'kvartersløft' og særlig indsats i boligforeninger - ligesom vi kraftigt har taget afstand fra hetzen mod muslimer og andre indvandrere, fordi den er vanærende, fremmer fundamentalisme og hæmmer integrationen.

Når man analyserer tingene nærmere, er der tydelige forskelle mellem VKO og S både hvad angår de aktuelle udspil, og hvad angår de mere fundamentale spørgsmål. Danskerne har et reelt valg mellem den nuværende regeringsblok og et nyt flertal med S i spidsen.

Svend Auken er MF for S

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er et velbeskrevet faktum, at der er for få sportsjournalister på Christiansborg.

Vi er i den seneste uge igen blevet udsat for mediekorets oppustede konklusion om, at regering og opposition ligner hinanden. Selvom de ikke beskæftiger sig med forskellene, efterlader diverse politiske Kommentatorers tavshed den oplagte konklusion, at der er klar forskel indenfor udenrigspolitik, miljøpolitik og energipolitik.

Og det er nogle ret væsentlige politikområder. Hvis landets mindrebemidlede absolut vil stemme på Dansk Folkeparti og dermed give Venstre og Konservative grønt lys til at skære i diverse udligninger og give mig skattelettelser, så for min skyld gerne. Men den førte miljøpolitiks konsekvenser for vore efterkommere er langt, langt væsentligere end hvordan befolkningen vælger at fordele den øjeblikkelige kage til de rigeste herhjemme. Ligeså med udenrigspolitik og energipolitik.

Men dertil må jeg konstatere, at Auken taler sandt om, at der også er klar forskel på skatteområdet og socialområdet. Hvor Venstres optik er mindst mulig udgift for velfærden, så er socialdemokratiets mest mulig velfærd for udgifterne. I Sverige er regeringens borgerlige fokus en tand mere tydelig, idet den simpelthen reducerer de sociale ydelser. Den svenske regerng støttes i øjeblikket af ca. 35 %. Den danske støttes af lige knapt 50%.

Da danskere umuligt kan være dummere end svenskere tror jeg at den store forskel på de to landes situation er, at den svenske regering ikke har en magtbase i medierne. Vi så, hvordan få, men vedholdende sportsjournalister kunne vælte et nationalt ikon og næsten tage livet af sportsinstitutionenTour de France. De stillede simpelthen kritiske spørgsmål indtil de fik svar. Christiansborgjournalisterne foretrækker så langt den mere magelige model, hvor det med mange spørgsmål om det samme bekræftes, at der ikke er forskel på de politiske blokke, skønt forskellen er åbenbar. Og de er tilsyneladende helt tilfredse med at beskæftige sig med deres selvskabte billede. Det er det, der virker så mærkeligt. Hvis det er sandt, at der ikke er forskel det ene sted, hvorfor kigger de så ikke det andet?

Et lille hjertesuk affødt af illustrationen til denne artikel: Hvorfor pokker lader politikerne sig manipulere til at stille op på den tåbelige måde ved små cafeborde med kindmikrofoner i stedet for at sidde som normale mennesker gør, når de diskuterer: omkring et bord.

Det ser dybt latterligt ud og er medvirkende til, at man kommer til at opfatte det som et tv-show i stedet for en seriøs diskussion - noget, studieværterne også ofte bidrager til med deres personfikserede og politisk analfabetiske spørgsmål.

Man venter næsten at høre en fanfare og se vinderen få overrakt en kæmpecheck af Michael Meyerheim!