Læsetid: 2 min.

Al henvendelse på kontoret

De offentligt ansatte: Papirnusseri går ud over borgerne. Hver anden offentligt ansat i FTF mener, at de skal dokumentere for meget. 80 procent mener, at det er blevet værre i løbet af de seneste par år
Indland
10. november 2007

"Vi har ikke tid, desværre." Den forklaring får stadig flere borgere, når de beder om hjælp fra pædagoger, sygeplejersker, politiet eller socialrådgiveren.

En ny undersøgelse foretaget af hovedorganisationen FTF viser, at to ud af tre ansatte mener, at det ikke betaler sig at bruge den ekstra tid på dokumentation, som de oplever at være blevet pålagt de seneste år. Kun syv procent mener, at dokumentationskravene i høj grad gør servicen til borgerne bedre, og hele 80 procent mener, at papirnusseriet er vokset i løbet af de seneste par år.

Henriette Clemmensen er socialrådgiver på jobcentret i Thisted, og hun er ikke i tvivl om konsekvensen af de øgede krav til dokumentation:

"Der bliver mindre tid til at tale med borgerne. Vi er ramt af krav om at indberette til utrolig mange steder, for at stille de forskellige instanser tilpas," siger hun.

Men kravene om dokumentation er ifølge 86 procent af de adspurgte ikke fulgt op at ekstra ressourcer.

Monica Ankerstjerne Andersen, leder af Sion Sogns børnehave på Østerbro, er godt tilfreds med de pædagogiske læreplaner, men mangler tid til evalueringen:

"Vi bruger to lukkedage årligt på at følge op og evaluere grundigt. Jeg kunne godt bruge to dage mere," siger hun.

Og hvis regeringens planer om helt at afskaffe lukkedagene bliver en realitet, kan Monica Ankerstjerne Andersen ikke se, hvordan tiden skal hænge sammen.

"Så er det virkelig noget skidt, jeg har svært ved at se, hvordan vi skal undvære den tid til fordybelse," siger hun.

Mens det er et landsdækkende krav at sprogteste treårige børn, tilbyder Københavns kommune også test af femårige. Og ifølge beregninger fra Pædagogernes fagforening, BUPL, koster det årligt 100 pædagogers fulde arbejdstid - eller 174.000 timer - at foretage sprogtest af alle femårige børn. Og det er ganske simpelt overflødigt arbejde, mener børnehavelederen:

"Som faggruppe kan og skal vi inden fem-års alderen opfange børns sprogvanskeligheder og udarbejde en handleplan. Det nye tiltag er endnu et pålagt område, som medfører at tiden til de øvrige børn mindskes yderligere," siger Monica Ankerstjerne Andersen.

Tidligere på året kom det frem, at socialrådgivere dagligt bruger en time på samtaler med borgerne og seks timer på administration. Efterfølgende har beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) iværksat en afbureaukratiseringsreform, som de ansatte nu afventer effekten af.

"Jeg håber, at vi får mere smidige arbejdsgange, så man eksempelvis kunne skrive de samme ting et sted. Men det er nok for stort et håb," siger socialrådgiveren, der peger på, at kravene i dag er urimelige og unødvendige og at de ansatte føler sig mistænkeliggjort.

"Det gør folk stressede," siger Henriette Clemmensen.

mek@information

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg forstår ikke klynkeriet blandt offentlige ansatte,- allerede Mogens Glistrup kaldte os for papirnussere!

Når man i dag ønsker resultaterne fx i forvaltninger/institutioner m.m. beskrevet er grundene, at resultaterne ikke er iøjnefaldende!

Og med god grund, offentlige ledere er inkompetente.
De har en ledelsesform som politikere, ineffektiv

.

Bo Klindt Poulsen

Kære Aage Øhle. Du underskrev dig tidligere som "pensioneret kommunaldirektør", og i dag siger du: "offentlige ledere er inkompetente". Nu hvor jeg med stor forundring har læst mange af dine indlæg her på information.dk, må jeg altså overgive mig til din ekspertise på området og sige: hvilken befriende selvindsigt!

Hele denne dokumentationsiver er jo iværksat ud fra en tankegang om at de offentlige ansatte laver squ da heller ikke noget, resultaterne udebliver hele tiden. Sagsbehandlerne i kommunerne får ikke klienterne i arbejde, lægerne gør ikke de syge raske, så derfor må vi opstille mål for hvor mange samtaler sagsbehandlerne i kommunerne skal have med klienterne, vi må opstille målfor hvad børnene i skolen skal lære, oog så vil vi gerne se dokumentation for om de har nået målene. Og derfor vil vi gerne have dem til at indberette alt og alle - til byrokratiet - som jo i dag er den virkeligt herskende klassende - præcis som det byrokratiet herskede i både nazismen i Tyskland og i Sovjetunionen. Byrokraiet har kun tanke for en ting, deres egen magt.

Som nogle skrev en gang i herværende avis: 'når alle ting skal være tunge, får alle ting vægt.' Og med det mente de, at i Sovjetunionen blev man belønnet for at fremstille kæmpehamre og kampvogne, ikke teskeer - selvom folk måske i virkeligheden havde brug for teskeer, --- ikke kæmpehamre og kæmpsegl...

Af of til forekommer der i medierne historier om skattekontroller som nu har kontrolleret dette eller hint. Og medierne gengiver ukritisk skatte-inspektørernes udsagn. I stedet for at stille dem spørgsmål som de her:
*vil du indrømme, at grunden til at du gør det her, udelukkende er fordi, du har et måltal for, hvor mange kontroller du skal nå i løbet af den næste måned. Og her kan du få opfyldt alle dine kontroller for den næste måned eller så?' Så er jeg temmelig sikker på at 90% af alle skattekontrollører vil svare et rungende 'ja'. Det er nemlig noget nemmere at kontrollere f.eks. en middelalderfestival i Horsens end at gå efter de store fisk, som f.eks. de multinationale selskaber som Coca Cola mv. der ikke betaler skat...

Måske man kunne oprette en speciel hjemmeside, hvor alle informationer kunne stå...

Kære Bo K.Poulsen

Det er netop i min egenskab af tidl. kommunaldirektør, jeg udtaler mig så
kontant om den offentlige forvaltnings ineffektivitet!

Som forvaltningschef prøvede jeg i fuld overensstemmelse med hele staben af medarbejdere at tilrettelægge arbejdet anderledes og mere økonomisk.

Den økonomiske fordel - som bestod i sparede medarbejdere og materiel -
kom medarbejderne tilgode i form af et personligt tillæg til hver medarbejder.

Jeg deltog ikke i bonusordningen, og kommunen havde fordelen af, at det kun var den kontante sparede løn eller mindreudgift, der var til fordeling.

Pensionsbidrag og andre indirekte medarbejderudgifter indgik ikke i puljen,-
dette var kommunens "fortjeneste"! Et ikke ringe beløb!

Forslaget blev skrottet lodret af byrådet.

Må jeg indskyde, at nu og da hørte en borger sige, at det er rart at komme hos jer,- modtages med smil og venlighed. Også, når du ikke er der!

Jeg meddelte nye medarbejdere, at i arbejde med at træffe afgørelser, kunne fejl ikke undgås,- hvis man var i tvivl så husk, at borgeren var altid den svageste part. Eller tag et forbehold!

Nye opgaver kom løbende, og medarbejderne og jeg drøftede, hvorledes dette foregik rigtigst og bedst muligt.

Når enighed var opnået, var det medarbejdernes ansvar at føre det aftalte ud i livet. At området var deres var væsentligt!

Det viste jeg ved, at i forbindelse med møder indenbords eller udenbords
havde jeg altid et par af de berørte medarbejdere med.

Har du taget hele besætningen med, er jeg ofte drillende blevet spurgt, hvortil jeg svarede, at jeg måtte have folk med kendskab til emnet med.

Jeg er aldrig gået til møde uden at sikre mig, at jeg er lige så vidende om emnet som øvrige mødedeltagere. Hvis muligt.

Det er min helt grundlæggende opfattelse, at hvis man giver medarbejdere
ansvar, vil de gøre alt for at leve op til det.
Sker dette ikke, vil man inden længe blive bekendt med det og må finde ud af hvorfor. Ansvarlige kolleger vil også gøre opmærksom på det!

Og så må chefen træde i karakter!

Gør medarbejderne til et hold, der - hver på sin måde - tilstræber at løse opgaverne på en måde, holdet kan være stolt af!

Og beløn dem for det! Penge er ikke det eneste middel.

Jeg kunne blive ved.