Nyhed
Læsetid: 2 min.

Retten til blokade er truet

En rød og en gul fagforening kæmper mod hinanden på Nørrebro, mens højesteretsdommerne i Arbejdsretten overvejer deres stilling. Fra sidelinjen øjner VKO en historisk chance for at få skovlen under LO og beskåret blokaderetten
Om 3F har ret til at blokere sig til en overenskomst med Nørrebro Bryghus afgøres den 12. december, nårArbejdsretten afsiger dom. Venstres arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg kalder det -helt ude i hampen-.

Om 3F har ret til at blokere sig til en overenskomst med Nørrebro Bryghus afgøres den 12. december, nårArbejdsretten afsiger dom. Venstres arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg kalder det -helt ude i hampen-.

Tariq Mikkel Khan

Indland
28. november 2007

Her er en sag, som VKO er rørende enig om: Retten til at blokere sig til overenskomst er af det onde.

Blokaderetten er kommet på den politiske dagsorden i løbet af den fem måneder lange faglige strid mellem mikrobryggeriet og restauranten Nørrebro Bryghus på den ene side og LO-forbundet 3F på den anden. Der har været demonstrationer foran restauranten på Nørrebro og sympatiblokader af bryghusets øldistribution.

Mandag indgik virksomheden pludselig overenskomst med 3F, dog kun gældende for dens produktionssted i Hedehusene med p.t. to ansatte. Til gengæld har LO-forbundene måttet droppe deres effektive sympatiblokade af produktionsstedet.

Men hovedspørgsmålet, om 3F har ret til at blokere sig til en overenskomst med selve restauranten, er endnu uafklaret. Den 12. december afsiger Arbejdsretten, der til lejligheden er bestykket med tre højesteretsdommere, dom i sagen.

Det er fire år siden, at 3F's forløber henvendte sig til Nørrebro Bryghus for at tegne overenskomst. Restauratøren afviste og tilsluttede sig siden en aftale mellem Kristelig Fagforening og den lille arbejdsgiverforening RAF-2000. 3F siger, at denne aftale stiller de ansatte ringere end en 3F-overenskomst, ligesom den kristne fagforening afskærer medarbejdernes mulighed for at strejke.

'Uanstændig opførsel'

Nørrebro Bryghus ønsker frit at kunne organisere sig og siger, at mange af dens tjenere er deltidsansatte studerende, som ikke passer i 3F.

Arbejdskampen nyder betydelig politisk bevågenhed.

"Det er helt ude i hampen, når 3F kører en konflikt mod en virksomhed, der allerede har en dansk overenskomst, som de ansatte er tilfredse med. 3F synes, det er sjovere at gå ud og genere en organiseret virksomhed end at kaste sig over dem, der ingen overenskomst har og bruger sort arbejdskraft," siger arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg (V) og fortsætter:

"I et velorganiseret samfund bør man opføre sig ordentligt og anstændigt, det gør 3F ikke. Deres opførsel hører fortiden til. Det er ikke sært, at 3F oplever medlemsflugt. De unge søger hen, hvor der hersker en mere moderne holdning."

- Altså en holdning som den i Kristelig Fagforening, der afskriver sig strejkeret?

"Det gælder i det konkrete tilfælde ja, men der kan være andre muligheder."

- Hvis 3F mister retten til at blokere sig til overenskomst, begynder arbejdsgiverne så ikke at shoppe rundt efter stadigt ringere aftaler?

"Ikke med de konjunkturer, vi har i dag. Det er tværtimod medarbejderne, der shopper rundt. Presser man dem ind i en overenskomst, som de ikke ønsker, risikerer man blot, at de melder sig ud."

- Er der reelt fri konkurrence mellem fagforeningerne, hvis 3F fratages sit våben, blokaderetten?

"Ja, for det er 3F, der søger at begrænse friheden, nemlig til at organisere sig, som man vil."

- Vil Venstre anerkende 3F's ret til blokade, hvis Arbejdsretten giver 3F medhold?

"Jeg er fortrøstningsfuld, hvad angår udfaldet af sagen. Men jeg vil ikke på forhånd afvise, at det fra politisk hold kan blive nødvendigt at se nærmere på sådanne blokader," siger Jens Vibjerg.

Konflikter er fortidige

Arbejdsmarkedsordfører Knud Kristensen (K) siger:

"Det er sært, at man bryder ind og laver blokade, når der er et regelsæt, som fungerer. Konflikter er ikke løsningen på fremtidens udfordringer."

- Så blokader skal forbydes?

"Der skal først og fremmest forhandles, og derudover er det kutyme, at man i et demokrati kan tilkendegive utilfredshed."

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF) siger det klarere:

"Hvis 3F ikke kommer til fornuft, må vi se på rimeligheden i at lave konflikt."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der noget jeg ikke forstår.
VOK taler så meget om den danske model, som om den var opfundet af VOK. Men når denne model bruger sit blokade våben, så taler VOK om at hvis Arbejdsretten med 3 højesteretsdommere giver 3F ret i at måtte blokere, så vil VOK se på en lovændring, der kan forbyde blokader.
Hvordan hænger det egentligt sammen.

Det hænger sammen på den måde, at VKO er ledet af den mest skruppelløse hykler der nogensinde har været i berøring med det danske folketing.

Men de tonede roder i 4-hjulstrækkeren blokerer for udsynet, og når man kommer hjem, har man alligevel for travlt med at beundre sit samtalekøkken, til at huske på sådanne ting.

3F´s mafiøse krav om beskyttelsespenge ville have rørt salig Hoffa til tårer.

Ja det er så en anden sag, Peter, og det synes jeg måske nok du kan have ret i.
Det ændrer dog ikke på indtrykket af Fogh, som værende en mand som ikke er bleg for at tilpasse den danske lovgivning så den passer bedre til hans ambitioner.

Allan Nørgaard Andersen

Forargelse over VKOs hykleri er helt på sin plads. Men det ændrer ikke ved at det er en stor og nødvendig opgave at finde frem til måder at fremstille disse forhold på, sådan at nutidens unge også kan forstå betydningen af fx blokaders lovlighed som kampmiddel.
For det virker jo overbevisende når det fremføres, at det er fagforeningerne der er begrænser friheden - nemlig til at organisere sig hvor man vil. Jeg frygtetr at rigtig mange unge end ikke overvejer, hvad den frihed er værd, hvis arbejdsgiverne kan spille arbejdstagerne ud mod hinanden.
Selvfølgelig vil der altid være nogle lønmodtagere - og med tiden sikkert også fagforbund - som er parat til at acceptere ringere vilkår. Og hvis det ikke forhindres, vil Staten hurtigt gå ind og forlange at dagpengemodtagere tager de jobs, som andre lønmodtagere afviser. For der vil jo være tegnet en - ganske vist - elendig - overenskomst.

VKO-politikerne ved sikkert godt at de manipulerer, når de overfører markedets frihedsbegreber til dette område. Der er jo ikke altid nogen, der vil købe en hvilken som helst miserabel vare. Så der er man fri til at vælge et andet produkt. Og arbejdsgiverne kan også fri vælge hvilken arbejdskraft de vil ansætte. Men dette gælder ikke arbejdstagerne, man kan ikke frit vælge hvor man vil arbejde. Så der er altid nogen der har brug for et job, hvor ringe det ellers er betalt - se bare verden rundt.

Men hvordan få unge - og for så vidt også mange ældre - til at forstå, at varemarkedets frihedslogik bliver til tyranni på arbejdsmarkedet? Det er et retorisk problem, som er vanskeligere end de borgerliges, der netop satser på at retorikken forplumrer i stedet for at opklare. Det er jo i arbejdsgivernes interesse at folk ikke begriber disse ting. Og Socialdemokraterne har jo forlængst opgivet at styrke folks indsigt i den slags sammenhænge. S er måske ligefrem modstandere af det, efterhånden.
Så der er vel kun SF, Enhedslisten og først og fremmest fagforeningerne til at gøre disse ting klart. Det bliver svært.

Mpå jeg erindre om at der er foreningsfrihed i det her land! Hvis de ansattew på Nørrebros Bryghus hellere vi have overenskomst med de Kristelige end med 3F, ja så er der altså ikke så meget at gøre. Menneskeretsdomstolen i Strassbourg har afgjort dette en gang for alle. Og det enkelte menneskes foreningsfrihed står altid over hvad et fællesskab vil tvinge folk med i. Sådan er det. Og sådan må det nødvendigvis være i et liberalt demokrati...

Ja netop, foreningsfrihed. Nu har 3F aldrig haft som målsætning af overholde menneskerettigheder. De ,menneskerettighederne, er i 3F optik ret uvæsentlige. Jeg har af samme årsag gjort det til et princip at udsmide alle med 3F sympati fra min omgangskreds. Det var næsten ingen. På samme måde smider jeg alle med HA, Bullshit, mafia og anden usympatisk præference ud. Så kan de lære det ka de. Og jeg lider bestemt intet tab derved.

Kenneth Trans, Socialrådgiver og medlem af Enhedslisten

Det gode er, at de der stemmer på DF – de lavt uddannede. De er mere afhængig af brug af våben, som blokalder mv.

Mens vi andre med vores uddannelser meget sjældnere bruger kampskridt, pga. vi lettere kan presse arbejdsgivere, pga. vores arbejdskraft er sværere at erstatte med andre, fx uorganiseret.

Så som jeg så ofte før har skrevet herinde, så handler det ikke bare om, at DF har skadet deres egne vælger dagligt, men at dette bare er endnu et eksempel.

DF får en del af deres stemmer fra pensionister og ufaglærte. DF har ingen langsigtet idé om, hvad de foretager sig, når de stemmer for privatiseringer af Den Danske Model, dvs. det unikke tostrenget system med en offentlig sektor og et arbejdsmarked på aftalebaserede overenskomster.

Enhver Pro-EU tilhænger hygger sig af disse dumheder af andre grunde – nemlig, at det danske samfundssystem ( velfærdssamfund) gradvis nærmere sig en yderligere harmonisering i retning mod mere ensartet forhold i EU. Og DF er lokomotiv i denne proces!(-:

Ovenstående er nogle af grundene til, at der hviler en vis tragisk-komisk komedie over DFs politikker. Tænk sig alt det, som de kunne gøre af gavn med deres magt, men det eneste de kan finde ud af er, at ” skyde sig selv i foden” mens de forøger deres mandater.

Gad vide hvad Kristelig Fagforening vil bruge som kampmiddel, nu hvor de åbenbart som moderne fagforening har fraskrevet sig strejkeretten? Vil de så istedet bede til Gud, om han ikke vil bevæge arbejdsgiverne til at dele lidt af deres overskud med deres medlemmer? Eller siger de til deres medlemmer, at bare de overgiver deres liv til Jesus Kristus, så skal Gud nok sørge for dem?

Allan Nørgaard Andersen

Bemærk hvordan Karsten Aaen og Ib S, straks anvender frihedsretorikken: Der er foreningsfrihed her i landet, får vi at vide. Derfor er det udemokratisk af 3F at anvende blokadevåbnet for at tvinge en arbejdsgiver til at tilbyde medarbejderne en bedre ovenskomst.
For det første glemmes det at Kristelig Fagforening da gerne selv må kræve en bedre overenskomst for sine medlemmer. Det forhindrer foreningsfriheden på ingen måde.
For det andet glemmes det at det også er en frihedsrettighed at man har lov til at kæmpe for egne og fælles interesser gennem fælles aktioner.
Det ser ud til at det altid frembyder umådelige vanskeligheder for borgerlige at indse, at frihed også kan bestå i at gøre fælles sag. Men selvfølgelig skal jeg være fri til at tilslutte mig en forening, hvor vi er enige om aktivt at modarbejde andre foreningers politik.
Der er naturligvis sammenfald mellem dem, der stod hårdest på det legitime i at anvende ytringsfriheden til at nedgøre og bekæmpe andre livssyn (Muhammed-krisen), og dem der vil fjerne blokaderetten. Det bør ikke forbavse, det borgerlige frihedsbegreb bliver for tiden mere og mere snævert og nærmer sig på mange måder det gamle sovjetkommunistiske.

Det er vel - apropos eksklusivaftaler - også en frihedsrettighed at have ret til at nægte at arbejde sammen med folk, der ikke vil arbejde solidarisk for ordentlige overenskomster.

Og jeg har stadig til gode at høre om folk, der ikke er medlemmer af fagforeningen, der er så idealistiske, at de nægter at modtage de lønforbedringer, 3F og LO har forhandlet sig frem til.